لایحه پیشنهادی است که پس از تصویب در هیئت وزیران از سوی هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

فوریت

لایحه می‌تواند به صورت یک فوریت یا دو فوریت به مجلس ارائه شود.

جستارهای وابسته

منبع

  • کتاب اصطلاحات سیاسی، به کوشش عبدالرحمان میاح
  • عرف حقوق، جامعه حقوقدانان