باریملانتانسریم
-

La

Ac
ظاهر
سفید-نقره‌ای
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد لانتان، La، 57
نام گروهی برای عناصر مشابه لانتانیدها
گروه، دوره، بلوک n/a, ۶, f
جرم اتمی استاندارد 138.90547 g·mol
آرایش الکترونی [Xe] 5d 6s
الکترون به لایه 2, 8, 18, 18, 9, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 6.162 g·cm
چگالی مایع در نقطه ذوب 5.94 g·cm
نقطه ذوب 1193 K, 920 °C, 1688 °F
نقطه جوش 3737 K, 3464 °C, 6267 °F
گرمای هم‌جوشی 6.20 kJ·mol
گرمای تبخیر 402.1 kJ·mol
ظرفیت گرمایی 27.11 J·mol·K
فشار بخار (extrapolated)
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 2005 2208 2458 2772 3178 3726
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 3, 2 (اکسید بازی قوی)
الکترونگاتیوی 1.10 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 538.1 kJ·mol
دومین: 1067 kJ·mol
سومین: 1850.3 kJ·mol
شعاع اتمی 187 pm
شعاع کووالانسی 207±8 pm
متفرقه
ساختار کریستالی hexagonal
مغناطیس پارامغناطیس
مقاومت الکتریکی (دمای اتاق) (α, poly) 615 nΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 13.4 W·m·K
انبساط گرمایی (دمای اتاق) (α, poly) 12.1 µm/(m·K)
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 2475 m/s
مدول یانگ (α form) 36.6 GPa
مدول برشی (α form) 14.3 GPa
مدول حجمی (α form) 27.9 GPa
نسبت پواسون (α form) 0.280
سختی موس 2.5
سختی ویکر 491 MPa
سختی برینل 363 MPa
عدد کاس 7439-91-0
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های لانتان
ایزوتوپ NA نیم‌عمر DM DE (MeV) DP
La syn 60,000 yrs ε 0.600 Ba
La 0.09% 1.05×10yrs ε 1.737 Ba
β 1.044 Ce
La 99.91% La ایزوتوپ پایدار است که 82 نوترون دارد

لانتان (Lanthanum، از یونانی λανθάνειν) یکی از عناصر جدول تناوبی با نماد La و عدد اتمی ۵۷ است. لانتان فلزی نقره‌ای رنگ و متعلق به گروه ۳ جدول تناوبی+گروه سوم جدول تناوبی و نخستین خانهٔ گروه لانتانیدها است. لانتانید فلزی چکش‌خوار، نرم و انعطاف‌پذیر است و در مجاورت هوا به‌سرعت اکسید می‌شود. با آب سرد با سرعت کم و با داغ با سرعتی بیشتر واکنش می‌دهد. لانتان به طور مستقیم با عناصر کربن، نیتروژن، بور، سلنیم، سیلیسیم، فسفر، گوگرد و هالوژن‌ها واکنش می‌دهد.