قوم پی‌پیل از اقوام سرخپوست ساکن در کشور السالوادور می باشد.زبان مردم پیپیل گویشی از زبان ناهواتل است که از زبان های آزتکی بوده و در جنوب ایالات متحده آمریکا و نواحی شمالی مکزیک بدان تکلم می شود.حسب سنت های شفاهی و باورهای بومی مردم پیپیل آنان در گذشته دور از سرزمینهای ایالات متحده به سوی السالوادور کوچیده‌اند.شواهد زبانی نیز این موضوع را تایید می کند.باورهای قومی و اساطیر بومی پیپیل ها منطق بر اساطیر قوم مایا است که در نزدیکی آنان بسر می برند.زبان بومی پیپیل بسرعت درحال نابودی است و از ۳۰۰۰ پیپیل زبان در سال ۱۹۸۰ اموزه به کمتر از دویست تن رسیده است.

  • مشارکت کنندگان ویکی‌پدیا ویکی‌پدیای انگلیسی، (بازیابی در ۳ ژوئن ۲۰۱۱)