فیلم هجو یا فیلم نقیضه ژانری در سینمای کمدی است که معمولاً دیگر ژانرها را هجو می‌کند. هر چند به طور معمول این ژانر نادیده گرفته می‌شود، اما بیشتر در گیشه و فروش سودآور می‌باشد. از فیلم‌های معروف این ژانر فیلم ترسناک می‌باشد.