این مقاله فیلمهای لورل و هاردی را فهرست می‌کند.

نام قبل از نام لاتین برگردان نام انگلیسی به پارسی است و نام بعد از نام لاتین نام انتخاب شده برای اکران در ایران است. برای فیلم‌هایی که برگردان نام آن‌ها به فارسی ممکن نیست ویا به نام ایرانی آن‌ها دسترسی وجود ندارد تنها نام انگلیسی آمده است.

فیلم‌شناسی

تاریخ نام کوتاه / نوع توضیحات
۰خطا: زمان نامعتبر۱ دسامبر ۱۹۲۱ سگ خوشبخت کوتاه Produced by Shiller Productions
Available for viewing online
۰خطا: زمان نامعتبر۱۳ دسامبر ۱۹۲۶ ۴۵ دقیقه از هالیوود کوتاه Released by پثی اکسچینج
Hardy in a supporting role and Laurel in a bit part
۰خطا: زمان نامعتبر۱۳ مارس ۱۹۲۷ سوپ اردک کوتاه Released by Pathé Exchange
Based on "Home From the Honeymoon", a sketch written by Arthur J. Jefferson (Stan Laurel's father)
۰خطا: زمان نامعتبر۳ آوریل ۱۹۲۷ Slipping Wives کوتاه Released by Pathé Exchange
۰خطا: زمان نامعتبر۱۲ ژوئن ۱۹۲۷ Love 'em and Weep کوتاه Released by Pathé Exchange
۰خطا: زمان نامعتبر۱۷ ژوئیه ۱۹۲۷ Why Girls Love Sailors کوتاه Released by Pathé Exchange
۰خطا: زمان نامعتبر۲۸ اوت ۱۹۲۷ With Love and Hisses کوتاه Released by Pathé Exchange
۰خطا: زمان نامعتبر۱۰ سپتامبر ۱۹۲۷ عاقله‌مردهای دست‌ودلباز کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۲۵ سپتامبر ۱۹۲۷ ملوانان، مراقب باشید! کوتاه Released by Pathé Exchange
۰خطا: زمان نامعتبر۵ اکتبر ۱۹۲۷ Now I'll Tell One کوتاه Partly lost film
۰خطا: زمان نامعتبر۸ اکتبر ۱۹۲۷ صد سال دوم کوتاه The first "official" Laurel and Hardy film where they are presented as a team
۰خطا: زمان نامعتبر۱۵ اکتبر ۱۹۲۷ صدای کوکو کوتاه Laurel and Hardy and چارلی چیس in supporting roles
۰خطا: زمان نامعتبر۵ نوامبر ۱۹۲۷ Hats Off کوتاه فیلم گمشده
۰خطا: زمان نامعتبر۲۰ نوامبر ۱۹۲۷ Do Detectives Think? کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۳ دسامبر ۱۹۲۷ شلوار پوشاندن به فیلیپ کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۳۱ دسامبر ۱۹۲۷ نبرد قرن کوتاه Once partly فیلم گمشده، but later found, in 2015.
۰خطا: زمان نامعتبر۲۸ ژانویه ۱۹۲۸ Leave 'Em Laughing کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۱۲ فوریه ۱۹۲۸ پرواز فیل‌ها کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۲۵ فوریه ۱۹۲۸ The Finishing Touch کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۲۴ مارس ۱۹۲۸ From Soup to Nuts کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۲۱ آوریل ۱۹۲۸ You're Darn Tootin' کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۱۹ مه ۱۹۲۸ Their Purple Moment کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۸ سپتامبر ۱۹۲۸ Should Married Men Go Home? کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۶ اکتبر ۱۹۲۸ Early to Bed کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۳ نوامبر ۱۹۲۸ Two Tars کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۱ دسامبر ۱۹۲۸ قرار احضار زندانی کوتاه Sound (music and synchronized sound effects only)
۰خطا: زمان نامعتبر۲۹ دسامبر ۱۹۲۸ We Faw Down کوتاه Sound (music and synchronized sound effects only)
۰خطا: زمان نامعتبر۲۶ ژانویه ۱۹۲۹ آزادی کوتاه Sound (music and synchronized sound effects only)
۰خطا: زمان نامعتبر۲۳ فوریه ۱۹۲۹ اشتباه دوباره کوتاه Sound (music and synchronized sound effects only)
۰خطا: زمان نامعتبر۲۳ مارس ۱۹۲۹ آن همسر من است کوتاه Sound (music and synchronized sound effects only)
۰خطا: زمان نامعتبر۲۹ آوریل ۱۹۲۹ کسب و کار حسابی کوتاه Silent
Added to the فهرست ملی ثبت فیلم in 1992.
۰خطا: زمان نامعتبر۴ مه ۱۹۲۹ غیرعادی همچون ما کوتاه Sound (فیلم ناطق)
۰خطا: زمان نامعتبر۲۸ مه ۱۹۲۹ Double Whoopee کوتاه Silent Features a notable early appearance by جین هارلو
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژوئن ۱۹۲۹ Berth Marks کوتاه Sound (all-talking)
۰خطا: زمان نامعتبر۲۹ ژوئن ۱۹۲۹ Men O' War کوتاه Sound (all-talking)
۰خطا: زمان نامعتبر۱۰ اوت ۱۹۲۹ روز عالی کوتاه Sound (all-talking)
۰خطا: زمان نامعتبر۲۱ سپتامبر ۱۹۲۹ They Go Boom کوتاه Sound (all-talking)
۰خطا: زمان نامعتبر۱۹ اکتبر ۱۹۲۹ Bacon Grabbers کوتاه Sound (music and synchronized sound effects only)
۰خطا: زمان نامعتبر۱۶ نوامبر ۱۹۲۹ The Hoose-Gow کوتاه Sound (all-talking)
۰خطا: زمان نامعتبر۲۹ نوامبر ۱۹۲۹ نمایش هالیوود ۱۹۲۹ سینمایی Sound (all-talking)
All-star revue produced by مترو گلدوین مایر
Nominated—جایزه اسکار بهترین فیلم
۰خطا: زمان نامعتبر۱۴ دسامبر ۱۹۲۹ Angora Love کوتاه Sound (music and synchronized sound effects only)
۰خطا: زمان نامعتبر۴ ژانویه ۱۹۳۰ شب زنده‌داران کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۲۱ ژانویه ۱۹۳۰ The Rogue Song سینمایی اپرت film produced by مترو گلدوین مایر with Laurel and Hardy in supporting roles
Filmed in تکنی‌کالر
۰خطا: زمان نامعتبر۸ فوریه ۱۹۳۰ کله‌پا کوتاه Three reels
۰خطا: زمان نامعتبر۲۲ مارس ۱۹۳۰ Brats کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۲۶ آوریل ۱۹۳۰ زیر صفر کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۳۱ مه ۱۹۳۰ گراز وحشی کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۶ سپتامبر ۱۹۳۰ آدم‌کشی کوتاه Three reels
۰خطا: زمان نامعتبر۲۹ نوامبر ۱۹۳۰ یک افتضاح حسابی کوتاه Three reels
Remake of سوپ اردک (فیلم ۱۹۲۷)
۰خطا: زمان نامعتبر۷ فوریه ۱۹۳۱ بزرگ باش! کوتاه Three reels
۰خطا: زمان نامعتبر۲۱ فوریه ۱۹۳۱ Chickens Come Home کوتاه Three reels
۰خطا: زمان نامعتبر۱ آوریل ۱۹۳۱ The Stolen Jools کوتاه Presented by National Variety Artists and released by پارامونت پیکچرز
Cameo appearances by Laurel and Hardy
۰خطا: زمان نامعتبر۴ آوریل ۱۹۳۱ Laughing Gravy کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۱۶ مه ۱۹۳۱ Our Wife کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۱۵ اوت ۱۹۳۱ ما را ببخشید سینمایی
۰خطا: زمان نامعتبر۱۹ سپتامبر ۱۹۳۱ همه چیز را اعتراف کن کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۳۱ اکتبر ۱۹۳۱ یک حرکت صحیح کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۱۲ دسامبر ۱۹۳۱ بیوهانکز کوتاه Four reels
۰خطا: زمان نامعتبر۲۶ دسامبر ۱۹۳۱ On the Loose کوتاه Stars ZaSu Pitts and Thelma Todd
Cameo appearances by Laurel and Hardy
۰خطا: زمان نامعتبر۲۳ ژانویه ۱۹۳۲ همدست کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۵ مارس ۱۹۳۲ Any Old Port! کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۱۶ آوریل ۱۹۳۲ جعبه موسیقی کوتاه Three reels
Academy Award for Best Live Action Short Film
اضافه به فهرست ملی ثبت فیلم در ۱۹۹۷.
۰خطا: زمان نامعتبر۲۵ مه ۱۹۳۲ بیمارستان ایالت کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۲۶ مه ۱۹۳۲ شامپانزه کوتاه Three reels
۰خطا: زمان نامعتبر۱۰ سپتامبر ۱۹۳۲ Scram! کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۲۳ سپتامبر ۱۹۳۲ زحمت را کم کن سینمایی
۰خطا: زمان نامعتبر۵ نوامبر ۱۹۳۲ Their First Mistake کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ Towed in a Hole کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۲۵ فوریه ۱۹۳۳ Twice Two کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۲۲ آوریل ۱۹۳۳ Me and My Pal کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۵ مه ۱۹۳۳ The Devil's Brother سینمایی Based on the opera Fra Diavolo by دانیل اوبر
۰خطا: زمان نامعتبر۳ اوت ۱۹۳۳ گشت نیمه‌شب کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۷ اکتبر ۱۹۳۳ فضول‌باشی کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۲۸ اکتبر ۱۹۳۳ Wild Poses کوتاه Our Gang film with cameo appearances by Laurel and Hardy
۰خطا: زمان نامعتبر۲۵ نوامبر ۱۹۳۳ Dirty Work کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۲۹ دسامبر ۱۹۳۳ پسران صحرا سینمایی اضافه به فهرست ملی ثبت فیلم در ۲۰۱۲.
۰خطا: زمان نامعتبر۱۳ ژانویه ۱۹۳۴ هشتمین اولیور کوتاه Three reels
۰خطا: زمان نامعتبر۱ ژوئن ۱۹۳۴ Hollywood Party سینمایی A Metro-Goldwyn-Mayer production
۰خطا: زمان نامعتبر۲۳ ژوئن ۱۹۳۴ Going Bye-Bye! کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۲۱ ژوئیه ۱۹۳۴ کوهستان کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۳۰ نوامبر ۱۹۳۴ Babes in Toyland سینمایی Based on the operetta by Victor Herbert and Glen MacDonough
Reissued as March Of the Wooden Soldiers, March of the Toys, and Revenge is Sweet
۰خطا: زمان نامعتبر۱۱ دسامبر ۱۹۳۴ The Live Ghost کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۵ ژانویه ۱۹۳۵ این به آن در کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۲۶ فوریه ۱۹۳۵ The Fixer Uppers کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۶ اوت ۱۹۳۵ Thicker than Water کوتاه
۰خطا: زمان نامعتبر۲۳ اوت ۱۹۳۵ Bonnie Scotland سینمایی
۰خطا: زمان نامعتبر۱۴ فوریه ۱۹۳۶ دختر کولی سینمایی Adapted from the opera by Michael William Balfe and Alfred Bunn
With دارلا هود
۰خطا: زمان نامعتبر۱۱ مه ۱۹۳۶ On the Wrong Trek کوتاه چارلی چیس comedy with cameo appearances by Laurel and Hardy
۰خطا: زمان نامعتبر۳۰ اکتبر ۱۹۳۶ Our Relations سینمایی
۰خطا: زمان نامعتبر۱۶ آوریل ۱۹۳۷ به‌سوی غرب سینمایی
۰خطا: زمان نامعتبر۲۱ مه ۱۹۳۷ Pick a Star سینمایی Cameo appearances by Laurel and Hardy
۰خطا: زمان نامعتبر۲۰ مه ۱۹۳۸ خانم سوئیسی سینمایی
۰خطا: زمان نامعتبر۱۹ اوت ۱۹۳۸ کله‌پوک‌ها سینمایی Cameo appearance of تامی باند.
۰خطا: زمان نامعتبر۲۰ اکتبر ۱۹۳۹ شیطان‌های پرنده سینمایی An آر.ک.ئو production
۰خطا: زمان نامعتبر۱۶ فوریه ۱۹۴۰ ساده‌لوح در آکسفورد سینمایی Released by یونایتد آرتیستس
۰خطا: زمان نامعتبر۳ مه ۱۹۴۰ نخاله‌ها در دریا سینمایی Released by United Artists
۰خطا: زمان نامعتبر۱۰ اکتبر ۱۹۴۱ Great Guns سینمایی A فاکس قرن بیستم production
۰خطا: زمان نامعتبر۷ اوت ۱۹۴۲ به شکار ارواح می‌رویم سینمایی A 20th Century Fox production
۰۱۹۴۳ ۱۹۴۳ (early part of the year) The Tree in a Test Tube کوتاه One reel film (in color) produced by the وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا. Laurel and Hardy, appearing in cameos, made this during the filming of Jitterbugs. Available for online viewing here.
۰خطا: زمان نامعتبر۴ آوریل ۱۹۴۳ Air Raid Wardens سینمایی A مترو گلدوین مایر production
۰خطا: زمان نامعتبر۱۱ ژوئن ۱۹۴۳ Jitterbugs سینمایی A 20th Century Fox production
۰خطا: زمان نامعتبر۱ نوامبر ۱۹۴۳ The Dancing Masters سینمایی A 20th Century Fox production
۰خطا: زمان نامعتبر۱ مارس ۱۹۴۴ هیچ چیز بجز دردسر سینمایی A Metro-Goldwyn-Mayer production
۰خطا: زمان نامعتبر۱ سپتامبر ۱۹۴۴ The Big Noise سینمایی A 20th Century Fox production
۰خطا: زمان نامعتبر۱۸ مه ۱۹۴۵ The Bullfighters سینمایی A 20th Century Fox production
۰خطا: زمان نامعتبر۲۱ نوامبر ۱۹۵۱ Atoll K سینمایی A co-production of Les Films Sirius (سینمای فرانسه), Franco-London Films (France), and Fortezza Films (سینمای ایتالیا); released in the United Kingdom as Escapade; re-issued in the United States as Robinson Crusoe-Land and Utopia

  •  
  •  
  •  
  •