ده ساله نخست

این بخش شامل فهرست ۳۴۰ اثر ملی ایران است که در چهارده مرحله و در ده ساله نخست ثبت آثار ملی در زمان رضاشاه پهلوی به ثبت رسیدند.

نام ش تاریخ ثبت یونسکو تصویر قدیمی تصویر جدید
سلیمان‌تپه ۱ سری نخست
۲۴ شهریور ۱۳۱۰
U+2610.svg
تپه بکسایه ۲ U+2610.svg
سبعات خزیر (چهار ریز) ۳ U+2610.svg
تپه شیروان ۴ U+2610.svg
تپه لالار ۵ U+2610.svg
شهر دره شهر ۶ U+2610.svg
تپه‌های طرهان ۷ U+2610.svg
تپه‌های لارت ۸ U+2610.svg
خرابه‌های نزدیک اندرکش ۹ U+2610.svg
کهنه شهر ویران ۱۰ U+2610.svg
گلگا تپه ۱۱ U+2610.svg
ریشهر قدیم ۱۲ U+2610.svg
تخت مادرسلیمان (قصر ابونصر) ۱۳ U+2610.svg Abunasr-71.JPG Abunasr-a1.jpg
قلعه درب دهیا (دارابگرد) ۱۴ U+2610.svg
قلعه ضحاک (تپه ضحاک) ۱۵ U+2610.svg
گنبد آتشکده فراشبند ۱۶ U+2610.svg
شهر گور ۱۷ U+2610.svg Blank scan image.jpg Gur2.jpg
استخر (شهر) ۱۸ U+2610.svg Blank scan image.jpg Sofwarelogo.svg
مشهد مرغاب پاسارگاد ۱۹ Tick green modern.svg Passargade by Eugène Flandin.jpg CyrustheGreatTomb 22057.jpg
تخت جمشید ۲۰ Tick green modern.svg Persepolis , view the ruins 5 by Eugène Flandin.jpg Persian city.jpg
نقش رستم ۲۱ U+2610.svg Naqsh-e Rustam 1865.jpg Iran 2007 093 Naqsh-e Rustam (1731654187).jpg
نقش رجب ۲۲ U+2610.svg Blank scan image.jpg Naqsh-e Rajab - Shapur parade.jpg
کاخ سروستان ۲۳ U+2610.svg Blank scan image.jpg 00SarvestanQ80034.jpg
شهر بیشاپور ۲۴ U+2610.svg Bishapur by Eugène Flandin.jpg Bishapour 1.jpg
فیل تپه ۲۵ U+2610.svg
محل بغستان قدیم ۲۶ U+2610.svg
تخت شیرین ۲۷ U+2610.svg
هگمتانه ۲۸ U+2610.svg Blank scan image.jpg Excavations in Ecbatana.jpg
شهرپیت بوناکی آشوریها ۲۹ U+2610.svg
تپه‌های نزدیک روستای غلدان ۳۰ U+2610.svg
معبد آناهیتای کنگاور ۳۱ U+2610.svg Temple of Anahita by Eugène Flandin.jpg Anahita temple Iran.jpg
دو بنای ساسانی قصرشیرین ۳۲ U+2610.svg
محل خلمان قدیم آشوریها ۳۳ U+2610.svg
عمارت متصل به غارهای طاق بستان ۳۴ U+2610.svg
محل گامبادنه قدیم ۳۵ U+2610.svg
تپه ژیان (گیان) ۳۶ U+2610.svg
شهر و خرابه‌های ساسانی زواره ۳۷ U+2610.svg
تپه سیلک ۳۸ U+2610.svg Sialk1.jpg Sialk details.jpg
بنای سنگی بارزه هور ۳۹ U+2610.svg Blank scan image.jpg Sofwarelogo.svg
خرابه‌ها و تپه‌های جنوب شهر دامغان ۴۰ U+2610.svg Blank scan image.jpg Teppe hesar.jpg
شهر قدیم جرجان ۴۱ U+2610.svg
شهر باستانی آسک ۴۲ U+2610.svg
خرابه‌های شهر قدیم هرمز اردشیر ۴۳ U+2610.svg
خرابه‌های عهد ساسانی (بهبهان) ۴۴ U+2610.svg
خرابه‌های یک شهر (عسکرمکرم) ۴۵ U+2610.svg Blank scan image.jpg آثار موجود در عسکر مکرم.JPG
گندی‌شاپور (شهر) ۴۶ U+2610.svg Blank scan image.jpg 214451 G1d1wglo.jpg
ایوان کرخه ۴۷ U+2610.svg Blank scan image.jpg 100907187976.jpg
خرابه‌های یک شهر (هندیجان) ۴۸ U+2610.svg
ایزاج ۴۹ U+2610.svg
طاق نصرت رامهرمز ۵۰ U+2610.svg
بقعه دانیال نبی (شهروتپه‌های شوش) ۵۱ U+2610.svg Tomb of Daniel by Eugène Flandin.jpg آرامگاه دانیال نبی.jpg
محله کمادین خرابه‌های شهر قدیم ۵۲ U+2610.svg Blank scan image.jpg Jiroft tabriz museum 1.JPG
قلعه سنگ سیرجان ۵۳ U+2610.svg Blank scan image.jpg Sofwarelogo.svg
کوه خواجه (کوه رستم) ۵۴ U+2610.svg Blank scan image.jpg کوه خواجه زابل.jpg
خرابه‌های پایتخت قدیم سیستان ۵۵ U+2610.svg Blank scan image.jpg Sofwarelogo.svg
شهردماوند و اطراف آن ۵۶ U+2610.svg Damavand by Kamalolmolk.jpg Downtown Damavand.jpg
باغ چهل‌ستون اشرف ۵۷ سری دوم
۱۵ دی ۱۳۱۰
U+2610.svg
عمارت صفی آباد ۵۸ U+2610.svg
مشهد میر بزرگ ۵۹ U+2610.svg Blank scan image.jpg Amol City Iran -Tourism - Tomb Mir bozorg.JPG
مقبره ناصرالحق ۶۰ U+2610.svg Blank scan image.jpg Zeydiah (zayydieh) Naser al haqq Tomb tower Shie Mke in Iran.JPG
مقبره سه سید (میر حیدرآملی) ۶۱ U+2610.svg
مقبره شمس طبرسی ۶۲ U+2610.svg
مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی ۶۴ Tick green modern.svg Blank scan image.jpg Photo0143 copy.jpg
بقعه شیخ جبرائیل ۶۵ U+2610.svg
تورنگ تپه ۶۶ U+2610.svg
بقعه سلطان محمدطاهر ۶۷ U+2610.svg
مسجد شیخ بسطامی ۶۸ U+2610.svg
برج آرامگاهی نزدیک مسجد جامع ۶۹ U+2610.svg
کتیبه داریوش
(سنگ‌نوشته بیستون)
۷۰ Tick green modern.svg Behistun Inscription Eger.png Darius I the Great's inscription crop.jpg
حجاری‌های برم دلک ۷۱ U+2610.svg Blank scan image.jpg Barme delak.jpg
مسجد جامع عتیق ۷۲ U+2610.svg Blank scan image.jpg Koda-Khaneh.jpg
مسجدنو ۷۳ U+2610.svg Blank scan image.jpg Sofwarelogo.svg
باغ وعمارت هفت تن ۷۴ U+2610.svg Blank scan image.jpg 7tanan.JPG
مقبره دختر اتابک ابش خاتون ۷۶ U+2610.svg Blank scan image.jpg Sofwarelogo.svg
میل خسروگرد ۷۷ U+2610.svg Menar Khosrovgerd 1.jpg مناره خسروجرد.jpg
پل معروف به بند قیصر ۷۸ U+2610.svg A historical panting of Shadirwan Bridge.jpg Sushtar Bridge.jpg
مقبره پیرعلمدار ۷۹ U+2610.svg Blank scan image.jpg Piralamdar.jpg
تاریخانه ۸۰ U+2610.svg Blank scan image.jpg Damghan7.jpg
مناره و مسجد دامغان ۸۱ U+2610.svg -Minaret of the Chief Mosque at Damghan, 1026–1029- MET DP203010.jpg Jame.jpg
امامزاده جعفر (دامغان) ۸۲ U+2610.svg Blank scan image.jpg Damghan-2009.jpg
مقبره چهل دختران ۸۳ U+2610.svg Blank scan image.jpg Blank scan image.jpg
پل قدیم دزفول ۸۴ U+2610.svg -The Bridge at Dizfoul- MET DP203002.jpg Dezful pol 1.jpg
کلیسای وانک ۸۵ U+2610.svg Church of Julfa by Eugène Flandin.jpg Esfahan 114.jpg
برج گنبد کاووس ۸۶ Tick green modern.svg GONBADGHADIM.jpg Gonbad-e Qabus.JPG
پل‌دختر (میانه) ۸۷ U+2610.svg Bridge Kizil Hauzen by Eugène Flandin.jpg Mianeh-Poldokhtar 02.jpg
آتشکده فراشبند ۸۸ U+2610.svg Blank scan image.jpg 300px-farashband.jpg
کاخ اردشیر آتشکده ۸۹ U+2610.svg Palace of Ardashir by Eugène Flandin.jpg Firozahur.jpg
پل ساسانی فیروزآباد ۹۰ U+2610.svg Blank scan image.jpg Sofwarelogo.svg
برج فیروزآباد ۹۱ U+2610.svg مناره فیروزآباد-بردسکن.jpg Firuzabad tower bardaskan.jpg
گنج نامه (کتیبه هخامنشی) ۹۲ U+2610.svg Ganjnameh by Eugène Flandin.jpg Ganj Nameh-Hamedan.jpg
شیر سنگی همدان ۹۳ U+2610.svg Harold f Weston - Iran8.jpg Shir sangi.JPG
گنبد علویان ۹۴ U+2610.svg Ruine Mosque Hamedan by Pascal Coste.jpg Alaviyan dome-Hamedan.JPG
مسجد جامع اصفهان ۹۵ Tick green modern.svg The Jama mosque by Pascal Coste.jpg Jameh Mosque (Friday Mosque), Isfahan (5113658747).jpg
مسجد علی و مناره سلجوفی آن ۹۶ U+2610.svg Ali minaret by Eugène Flandin.jpg Ali Minaret.jpg
دروازه درب کوشک اصفهان ۹۷ U+2610.svg
مناره خواجه علم ۹۸ U+2610.svg
مقبره سلطان سنجرملکشاه ۹۹ U+2610.svg Blank scan image.jpg Nizam al-Mulk tomb 2.JPG
مقبره باباقاسم ۱۰۰ U+2610.svg
مقبره پیر بکران ۱۰۱ U+2610.svg
میدان شاه -امام خمینی -نقش جهان ۱۰۲ Tick green modern.svg Naqsh-e Jahan Square by Pascal Coste 1 edited.jpg Naghshe Jahan Square Isfahan modified2.jpg
نقاره خانه و سردر قیصریه ۱۰۳ U+2610.svg GHEISARIE.jpg Esfahan bazaar entrance.jpg
عالی قاپو ۱۰۴ U+2610.svg Ali-Qapu-1885.JPG Aali Ghapoo.JPG
مسجد شیخ لطف‌الله ۱۰۵ U+2610.svg 34 Chardin Sheikh Lotf Allah Mosque 1705 v2.jpg Sheikh Lotfallah Esfahan.JPG
تالار اشرف ۱۰۶ U+2610.svg Blank scan image.jpg Ashraf Hall.JPG
مسجد شاه اصفهان ۱۰۷ U+2610.svg 36 Chardin Masjed Shah 1705.jpg Isfahan Royal Mosque general.JPG
چهلستون ۱۰۸ Tick green modern.svg Garden and pavilion Chehel Sotoun,facade by Pascal Coste.jpg Chehel Sotoun 2.JPG
خیابان چهارباغ اصفهان ۱۰۹ U+2610.svg Isfahan Charbagh 3 by Cornelis de Bruyn.jpg Charbagh isfahan.JPG
پل الله وردیخان (۳۳پل ـپل جل) ۱۱۰ U+2610.svg Si-o-se Pol by Cornelis de Bruyn.jpg Isfahan 1220042 nevit.jpg
پل بابا رکن الدین (پل خواجو) ۱۱۱ U+2610.svg Bridge Khjoou by Eugène Flandin.jpg Pole Kahjoo 1.JPG
مسجدشعیا و امامزاده اسماعیل ۱۱۲ U+2610.svg Blank scan image.jpg Emamzadeh Esmaeil.jpg
مسجد سارو تقی ۱۱۳ U+2610.svg
مدرسه امامیه (بابا قاسم) ۱۱۴ U+2610.svg
مناره‌های دردشت (سلطان بخت آقا) ۱۱۵ U+2610.svg
مدرسه مادرشاه -چهار باغ ـ سلطانیه ۱۱۶ U+2610.svg College of mother of Shah Sultan Hussein, exterior 1 by Pascal Coste.jpg Charbagh school.jpg
مسجد میدان ۱۱۷ U+2610.svg
مناره زین‌الدین ۱۱۸ U+2610.svg
خرابه‌های یک معبد (کرکو) ۱۱۹ U+2610.svg
میل قاسم‌آباد ۱۲۰ U+2610.svg
مسجد جامع قزوین ۱۲۱ U+2610.svg Blank scan image.jpg Jame qazvin4.JPG
مسجد سلطانی قزوین ۱۲۲ U+2610.svg Royal Mosque and terraces of houses, Qazvin by Eugène Flandin.jpg Masjed-alnabi-qazvin.jpg
برج کرات ۱۲۳ U+2610.svg
گنبد سبز (قبه سبز) ۱۲۴ U+2610.svg
مسجدجامع خرگرد ۱۲۵ U+2610.svg
مدرسه خرگرد ۱۲۶ U+2610.svg
برج علی‌آباد ۱۲۷ U+2610.svg برج علی آباد کشمر-بردسکن.jpg Ali Abad Keshmar Tower Bardaskan Iran.jpg
مجموعه آستانه حضرت معصومه ۱۲۸ U+2610.svg Fatima Masumeh Shrine 1 by Pascal Coste.jpg Masoumeh.jpg
مقابر باغ گنبد سبز ۱۲۹ U+2610.svg Blank scan image.jpg Sofwarelogo.svg
مقبره امامزاده شاه رضا ۱۳۰ U+2610.svg Blank scan image.jpg Shahreza shrine.jpg
خرابه‌های یک معبد (خورهه) ۱۳۱ U+2610.svg Blank scan image.jpg Sotoon khorhe mahallat.jpg
مقبره شاه نعمت‌الله‌ولی ۱۳۲ U+2610.svg Shah Nematollah Vali Shrine in Qajar era.png Shah Nematollah Vali Shrine 05.jpg
کتیبه‌های سنگی کول فر ۱۳۳ U+2610.svg Blank scan image.jpg Sofwarelogo.svg
مقبره قرمز (گنبد سرخ) ۱۳۴ U+2610.svg Blank scan image.jpg Gonbadsorkh2.jpg
مقبره مادر هلاکوخان (گنبد کبود) ۱۳۵ U+2610.svg Blank scan image.jpg Gonbadkabod.jpg
مقبره مجاورمقبره مادرهلاکو ۱۳۶ U+2610.svg Blank scan image.jpg GONBADMODAVAR1.jpg
گنبد غفاریه ۱۳۷ U+2610.svg Blank scan image.jpg گنبدغفاریه.jpg
گوی برج ۱۳۸ U+2610.svg
محراب مسجد جامع مرند ۱۳۹ U+2610.svg
مجموعه حرم مطهر امام رضا (ع) ۱۴۰ U+2610.svg ImamReza07.jpg RezaShrine.jpg
مصلی پائین ۱۴۱ U+2610.svg
مقبره خواجه ربیع ۱۴۲ U+2610.svg
میل نادری ۱۴۳ U+2610.svg Blank scan image.jpg میل نادری فهرج.jpg
مسجد جامع نایین ۱۴۴ U+2610.svg Blank scan image.jpg مسجد جامع نائین.jpg
میل رادکان کردکوی ۱۴۵ U+2610.svg Blank scan image.jpg برج رادکان.JPG
میل رادکان مشهد ۱۴۶ U+2610.svg Blank scan image.jpg Sofwarelogo.svg
برج مقبره موسوم به طغرل ۱۴۷ U+2610.svg Tower and ruins of Rhey Yezid by Eugène Flandin.jpg Borj-toghrul.jpg
گوردخمه صحنه ۱۴۸ U+2610.svg Catacombs Sahneh by Eugène Flandin.jpg Sahne.JPG
لوح بزرگ سنگی سر پل ذهاب ۱ ۱۴۹ U+2610.svg
لوح بزرگ سنگی سر پل ذهاب ۲ ۱۵۰ U+2610.svg
لوح بزرگ سنگی سر پل ذهاب ۳ ۱۵۱ U+2610.svg
مقبره سنگی دکان داوود ۱۵۲ U+2610.svg
مقبره امامزاده محمدرضا ۱۵۳ U+2610.svg
مقبره ملا مجدالدین ۱۵۴ U+2610.svg
مناره مسجد میدان ۱۵۵ U+2610.svg Blank scan image.jpg
مسجد جامع ساوه ۱۵۶ U+2610.svg Blank scan image.jpg Jameh Mosque of Saveh-2.JPG
مناره مسجد جامع ساوه ۱۵۷ U+2610.svg Masjed jame-saveh.jpg Sofwarelogo.svg
نقش برجسته‌های تنگ چوگان ۱۵۸ U+2610.svg Blank scan image.jpg Bahram I Coronation.JPG
پیکره شاپور اول ۱۵۹ U+2610.svg Shapour statue before restoration.jpg The Colossal Statue of Shapur I.jpg
مناره خسروگرد (تکراری شماره ۷۷) ۱۶۰
حجاری ساسانی خان تختی ۱۶۱ U+2610.svg Blank scan image.jpg Khan Takhti-Shapur view.JPG
مناره مسجد جمعه سمنان ۱۶۲ U+2610.svg
مسجد جامع سمنان ۱۶۳ U+2610.svg Blank scan image.jpg Inside of a mosque of semnan.png
مجموعه سنگ بست (مقبره و مناره) ۱۶۴ U+2610.svg
مقبره لقمان بابا ۱۶۵ U+2610.svg Blank scan image.jpg Baba loqman 2.jpg
مقبره سلطان محمدخدابنده الجایتو
(گنبد سلطانیه)
۱۶۶ Tick green modern.svg -Mosque at Sultaniye, -same as 46- - MET DP202994.jpg Soltaniyeh dome by Mardetanha 6355.JPG
مقبره چلپی اوغلی ۱۶۷ U+2610.svg
مقبره مولانا حسن کاشی ۱۶۸ U+2610.svg
مسجد کبود (تبریز) ۱۶۹ U+2610.svg Ruined Mosque , Tabriz by Eugène Flandin.jpg Tabriz-BlueMosque-07.jpg
ارگ علیشاه ۱۷۰ U+2610.svg Arg-e Tabriz, a postcard from the Qajar period.jpg Arg-Tabriz2.jpg
مسجد جامع تبریز ۱۷۱ U+2610.svg Blank scan image.jpg Shabestan masjed-e-jomeh tabriz.jpg
طاق بستان ۱۷۲ U+2610.svg Cave and village Tagh i Bustan By Eugène Flandin.jpg Taghe bostan.jpg
گنبد هارون ۱۷۳ U+2610.svg -Other ruins in the town of Tus, Khorasan- MET DP203016.jpg بنای هارونیه - panoramio.jpg
مقبره تربت شیخ جام ۱۷۴ U+2610.svg Blank scan image.jpg Sheikh Ahmad Jami Tomb and Mosque.jpg
مزار و مسجد قطب الدین حیدر ۱۷۵ U+2610.svg Blank scan image.jpg Sofwarelogo.svg
مسجد جامع ورامین ۱۷۶ U+2610.svg Mosque of Varamin.jpg Varamin masjed.jpg
برج مقبره علاءالدین ۱۷۷ U+2610.svg Blank scan image.jpg Aladole.jpg
طاق گرا ۱۷۸ U+2610.svg Blank scan image.jpg Taagh gera (2).jpg
مقبره شیخ شهاب الدین ۱۷۹ سری سوم
۱۸ تیر ۱۳۱۱
U+2610.svg Blank scan image.jpg Sofwarelogo.svg
مسجد جامع اردستان ۱۸۰ U+2610.svg Blank scan image.jpg Jame-Ardestan.JPG
مسجد جامع گرگان ۱۸۱ U+2610.svg Blank scan image.jpg Sofwarelogo.svg
مسجد وکیل ۱۸۲ U+2610.svg Blank scan image.jpg Vakil Mosque Shabestan.jpg
غار موسوم به شیخ علی ۱۸۳ U+2610.svg
مقبره شیخ حیدر ۱۸۴ U+2610.svg Blank scan image.jpg Sheykh Heydar Tomb Meshkinshahr.jpg
برج لاجیم ۱۸۵ U+2610.svg Blank scan image.jpg 13830104 (12).jpg
مسجد هفتاد و دو تن (شاه سابق) ۱۸۶ U+2610.svg Blank scan image.jpg Masjed shah (72 tan), 2014.JPG
آتشکده نطنز ۱۸۷ U+2610.svg
مسجد جامع نطنز ۱۸۸ U+2610.svg Blank scan image.jpg Natanz mosque.jpg
دو تپه کوچک بدون نام تپه باکون الف ۱۸۹ U+2610.svg
خرابه‌های یک شهر سلطنتی ۱۹۰ سری چهارم
۹ مرداد ۱۳۱۰
U+2610.svg
مسجد جامع گلپایگان ۱۹۱ U+2610.svg Blank scan image.jpg Golpayegan masjed jame.JPG
مسجد جامع نیریز ۱۹۲ U+2610.svg Blank scan image.jpg Sofwarelogo.svg
برج رسکت ۱۹۳ U+2610.svg Blank scan image.jpg
مسجد جامع قم ۱۹۴ U+2610.svg Blank scan image.jpg Sofwarelogo.svg
گنبد علی یا (عالی) ۱۹۵ U+2610.svg
مقبره طاووس الحرمین ومنارمسجد ۱۹۶ U+2610.svg
مسجد جامع ابرکوه ۱۹۷ U+2610.svg Blank scan image.jpg مناره ابرکوه.JPG
امامزاده جعفر (اصفهان) ۱۹۸ U+2610.svg
امامزاده یحیی (ورامین) ۱۹۹ U+2610.svg
مدرسه حیدریه ۲۰۰ U+2610.svg
مقبره بابا رکن الدین ۲۰۱ U+2610.svg Dervishes Khanqah, Isfahan by Pascal Coste.jpg Baba rokn o din.jpg
تپه چشمه علی و قلعه ری ۲۰۲ سری پنجم
۲۵ فروردین ۱۳۱۳
U+2610.svg Cheshmeh Ali by Eugène Flandin.jpg Cheshmehaliswimming.JPG
کوه نقارخانه ۲۰۳ U+2610.svg Details of the tower built of stone, Ruins of Rei by Pascal Coste 1.jpg استودان گبرها.jpg
مسجد بابا عبدالله ۲۰۴ سری ششم
۳۱ تیر ۱۳۱۳
U+2610.svg
مقبره پیرحمزه سبزپوش ۲۰۵ U+2610.svg
مسجد جامع یزد ۲۰۶ U+2610.svg Blank scan image.jpg Masjed-e-jomeh yazd.jpg
بقعه دوازده امام ۲۰۷ U+2610.svg Blank scan image.jpg Yazd Davazde Imam.jpg
بقعه سید شمس الدین ۲۰۸ U+2610.svg
محراب مسجد کوچه میر ۲۰۹ U+2610.svg
مسجد پامنار (کرمان) ۲۱۰ U+2610.svg
امامزاده یحیی (ساری) ۲۱۱ U+2610.svg
برج سلطان زین‌العابدین ۲۱۲ U+2610.svg
در ورودی عمارت عالی قاپو ۲۱۳ U+2610.svg Blank scan image.jpg SardarAlighapu.jpg
تپه مرتضی گرد ۲۱۴ U+2610.svg
مرکز شهر سلجوقی و دیالمه ۲۱۵ U+2610.svg
محوطه آلب ارسلان ۲۱۶ سری هفتم
۲۲ آذر ۱۳۱۳
U+2610.svg
امامزاده درب امام ۲۱۷ U+2610.svg
سر در مسجد قطبیه ۲۱۸ U+2610.svg
سردر و بقعه شیخ امیر مسعود ۲۱۹ U+2610.svg
هارون ولایت ۲۲۰ U+2610.svg
مسجد ظلمات و آرامگاه میرعماد ۲۲۱ U+2610.svg
مقبره معروف به ستی فاطمه ۲۲۲ U+2610.svg
مسجد حکیم ۲۲۳ U+2610.svg Blank scan image.jpg Masjed-hakim-esfahan-02.JPG
مدرسه ملا عبدالله ۲۲۴ U+2610.svg
مسجد علیقلی آقا ۲۲۵ U+2610.svg
حمام علیقلی آقا ۲۲۶ U+2610.svg Blank scan image.jpg AliGholi-Agha bathhouse2.JPG
عمارت هشت بهشت ۲۲۷ U+2610.svg Hasht Behesht, Outside perspective by Pascal Coste.jpg Kakh-e-hasht behesht esfahan.jpg
مسجد جامع بروجرد ۲۲۸ سری هشتم
۱۵ آذر ۱۳۱۴
U+2610.svg Blank scan image.jpg Jame1.jpg
مسجد سنگی دارابگرد ۲۲۹ U+2610.svg
مسجد جامع دماوند ۲۳۰ U+2610.svg Masjed jame damavand 1903.jpg
 Masjed jame damavand.jpg
مناره چهل دختران (گارلنگ) ۲۳۱ U+2610.svg
مناره ساربان ۲۳۲ U+2610.svg Blank scan image.jpg Manar-Sareban-1.jpg
مناره رهروان (رادان) ۲۳۳ U+2610.svg
امامزاده احمد (اصفهان) ۲۳۴ U+2610.svg
مقبره شیخ ابوالقاسم ۲۳۵ U+2610.svg
مجموعه قدمگاه ۲۳۶ U+2610.svg
امامزاده حبیب بن موسی ۲۳۷ U+2610.svg Blank scan image.jpg Habib Musa.JPG
باغ فین و مجموعه بناهای آن ۲۳۸ Tick green modern.svg Residence Royal Bagh Shah Fin by Pascal Coste.jpg Bagh-e-fin kashan.jpg
شاهزاده حسین (قزوین) ۲۳۹ U+2610.svg Mosque and tomb Qazvin by Pascal Coste.jpg Qazvin - Emamzadeh-ye Hossein.jpg
امامزاده علی بن جعفر ۲۴۰ U+2610.svg
امامزاده یحیی (تهران) ۲۴۱ U+2610.svg
سه‌گنبد ۲۴۲ U+2610.svg Blank scan image.jpg Seh gonbad.jpg
مسجد جامع ارومیه ۲۴۳ U+2610.svg Blank scan image.jpg Jame mosque-Urmia (2).JPG
مقبره کریم خان زند (موزه پارس) ۲۴۴ U+2610.svg Blank scan image.jpg My Pano -wiki.jpg
مناره کبیر ۲۴۵ U+2610.svg Blank scan image.jpg Sofwarelogo.svg
بقعه سید رکن الدین ۲۴۶ U+2610.svg Blank scan image.jpg 20110103 Jame-e Kabir and Roknedin Mauseleum Yazd Iran.jpg
مسجد میر چخماق (امیر چخماق) ۲۴۷ U+2610.svg Blank scan image.jpg مسجد امیرچخماق 1.JPG
مسجد جامع اردبیل ۲۴۸ سری نهم
۲۸ خرداد ۱۳۱۵
U+2610.svg Blank scan image.jpg Jomeh masjed.JPG
مناره مسجد امام حسن ۲۴۹ U+2610.svg
مناره گلپایگان ۲۵۰ U+2610.svg
مدرسه سلطانی (کاشان) ۲۵۱ سری دهم
۳۰ خرداد ۱۳۱۵
U+2610.svg
مسجد جامع کاشان ۲۵۲ U+2610.svg
مقبره خواجه اتابک ۲۵۳ U+2610.svg
حجاری ایلامی (گورانگون) ۲۵۴ U+2610.svg
چال تلخان ۲۵۵ U+2610.svg
مقبره بی بی شهربانو ۲۵۶ U+2610.svg Blank scan image.jpg آرامگاه بی‌بی‌شهربانو.jpg
مسجد سلطانی (سمنان) ۲۵۷ U+2610.svg
مناره مدرسه دومنار ۲۵۸ U+2610.svg
امامزاده زید (تهران) ۲۵۹ U+2610.svg Blank scan image.jpg امام زاده زید.jpg
مسجد سپهسالار ۲۶۰ U+2610.svg AliAkbar Davar Funeral2.jpg Sepahsalar mosque mostafa khomeini street tehran iran march 2002 esfand 1380 mostafa aqabeigi.jpg
عمارت نظامیه و نقاشیهای آن ۲۶۱ U+2610.svg
مصلی (مدرسه مصلی) ۲۶۲ U+2610.svg
مسجد اشترجان ۲۶۳ سری یازدهم
۱۲ اسفند ۱۳۱۵
U+2610.svg Blank scan image.jpg Jameh Mosque Ashtarjan.jpg
آتشکده سنگی (تنگ کرم) ۲۶۴ U+2610.svg
مناره و مسجد جامع برسیان ۲۶۵ U+2610.svg
امامزاده احمد (باز) ۲۶۶ U+2610.svg
نقش شاپور ۲۶۷ U+2610.svg Blank scan image.jpg Rock relief Shapur victory in Darabgard.jpg
دو نقش برجسته ۲۶۸ U+2610.svg
قلعه دختر (فیروزآباد) ۲۶۹ U+2610.svg Blank scan image.jpg Dokhtar Castle Firuzabad Hadi Karimi.jpg
مناره و مسجد جامع گار ۲۷۰ U+2610.svg
مسجد ایلچی ۲۷۱ U+2610.svg
مناره دارالضیافه ۲۷۲ U+2610.svg Blank scan image.jpg دارالضیافه.jpg
مسجد مصری ۲۷۳ U+2610.svg
مسجد درب جوباره ۲۷۴ U+2610.svg
مسجد سرخی (سفره چی) ۲۷۵ U+2610.svg
مسجد جامع مظفری ۲۷۶ U+2610.svg Blank scan image.jpg Jamea mosque.jpg
برج طغرل (معصوم‌زاده) ۲۷۷ U+2610.svg Blank scan image.jpg Mehmandust.jpg
نقش برجسته سراب بهرام ۲۷۸ U+2610.svg
مقبره سید اسحق ۲۷۹ U+2610.svg Blank scan image.jpg Emamzadeh-seyedeshagh-saveh.jpg
مسجد ساده ۲۸۰ U+2610.svg
مسجد و مناره سین ۲۸۱ U+2610.svg
مسجد جامع سوریان ۲۸۲ U+2610.svg
مسجد جمعه زواره ۲۸۳ U+2610.svg
مسجد پامنار (زواره) ۲۸۴ U+2610.svg
مناره زیار ۲۸۵ U+2610.svg
مسجد جامع شوشتر ۲۸۶ U+2610.svg Blank scan image.jpg Shushtar 21.jpg
مسجد جامع دزفول ۲۸۷ سری دوازدهم
۲۹ آذر ۱۳۱۶
U+2610.svg
دخمه سنگی (فخریگاه) ۲۸۸ U+2610.svg
آتشکده ساسانی (فیروزآباد) (مناره شهر گور) ۲۸۹ U+2610.svg Ateshgah Firouzabad by Eugène Flandin.jpg Gur4.jpg
امامزاده هفده تن ۲۹۰ U+2610.svg Blank scan image.jpg Sofwarelogo.svg
مقبره استر و مردخای ۲۹۱ U+2610.svg Monument erected to the memory of Esther and Mordecai by Eugène Flandin.jpg Hamadan - Mausoleum of Esther and Mordechai.jpg
مسجد جارچی ۲۹۲ U+2610.svg
مسجد لنبان ۲۹۳ U+2610.svg
امامزاده شاه زید ۲۹۴ U+2610.svg
مسجد جامع قائن ۲۹۵ U+2610.svg
مدرسه و کاروانسرای گنجعلیخان ۲۹۷ U+2610.svg Blank scan image.jpg South east court side school.jpg
شاهزاده ابراهیم (قم) ۲۹۸ U+2610.svg
دخمه سنگی دو دختر (داو دور) ۲۹۹ U+2610.svg
مدرسه دودر ۳۰۱ U+2610.svg
مزار امامزاده محمد محروق ۳۰۲ U+2610.svg Mohammad Al-Mahruq Mosque before 1900.jpg
آتشکده تخت رستم ۳۰۳ U+2610.svg
دخمه سنگی طاق فرهاد ۳۰۴ U+2610.svg
نقش برجسته سنگی (نقش شیخ خان) ۳۰۵ U+2610.svg
امامزاده هفتاد و دو تن ۳۰۶ U+2610.svg
مقبره سید علاءالدین حسین ۳۰۷ U+2610.svg
شهرباستانی تخت سلیمان ۳۰۸ Tick green modern.svg Blank scan image.jpg Takhte Soleyman.jpg
آرامگاه مولانا زین الدین ابوکرتای ۳۰۹ U+2610.svg
نقوش برجسته تنگ سولک ۳۱۰ U+2610.svg
آتشکده آتشکوه ۳۱۱ سری سیزدهم
۲۱ آبان ۱۳۱۷
U+2610.svg Blank scan image.jpg Attash kuh Fire Temple.JPG
آتشکده جره ۳۱۲ U+2610.svg Blank scan image.jpg Sofwarelogo.svg
مناره باغ قوشخانه ۳۱۳ U+2610.svg Baghooshkhane, Baba Sookhte, Mosque by Eugène Flandin.jpg Baghooshkhaneh.jpg
مدرسه جده کوچک ۳۱۴ U+2610.svg Blank scan image.jpg Sofwarelogo.svg
بازار قیصریه ۳۱۵ U+2610.svg Bazar tailors by Pascal Coste.jpg Kaisaria Bazar 1, Isfahan.jpg
آتشکده نیاسر ۳۱۶ U+2610.svg Blank scan image.jpg Niasar Fire Temple.jpg
مسجد جامع نیشابور ۳۱۷ U+2610.svg Blank scan image.jpg Eid Fitr Pray-Nishapur 2012 (3).jpg
مزارشیخ یوسف سروستانی ۳۱۸ U+2610.svg Blank scan image.jpg Avx07600050.jpg
امامزاده جعفر (پیشوا) ۳۱۹ U+2610.svg
خانقاه شیخ علاءالدوله سمنانی ۳۲۰ U+2610.svg
بقعه قیدار نبی ۳۲۱ U+2610.svg Imam Zadeh and cemetery, Zengan by Eugène Flandin.jpg Gidar.jpg
بنای چهار پادشاه ۳۲۲ U+2610.svg Blank scan image.jpg Chahar Padeshah.jpg
امامزاده سهل بن علی ۳۲۳ سری چهاردهم
۲۰ بهمن ۱۳۱۸
U+2610.svg
مسجد بزرگ گز ۳۲۴ U+2610.svg
مسجد جامع گناباد ۳۲۵ U+2610.svg
خرابه‌های دوره ساسانی هرسین ۳۲۶ U+2610.svg
مسجد خان ۳۲۷ U+2610.svg
مسجدجامع کاج ۳۲۸ U+2610.svg
عمارت خورشیدی ۳۲۹ U+2610.svg
غارکرفتو ۳۳۰ U+2610.svg Blank scan image.jpg Karaftu.jpg
آتشکده کازرون ۳۳۱ U+2610.svg Kauzeroon.jpg Sofwarelogo.svg
مقبره حمدالله مستوفی ۳۳۲ U+2610.svg Blank scan image.jpg Hamdollah1.JPG
مدرسه پریزاد ۳۳۳ U+2610.svg
مدرسه بالاسر ۳۳۴ U+2610.svg
پل رودخانه کشکان رود ۳۳۵ U+2610.svg
نقوش برجسته سنگی (سرمشهد) ۳۳۶ U+2610.svg Blank scan image.jpg Rock relief Sar Mashhad.jpg
امامزاده حسین بن موسی کاظم ۳۳۷ U+2610.svg
مصلی (طرق) ۳۳۸ U+2610.svg
شاهزاده حسین (ساوجبلاغ) ۳۳۹ U+2610.svg
مسجدملک زوزن ۳۴۰ U+2610.svg

آثار شاخص ثبت شده بعد از ده سال

این بخش شامل فهرست ۱۵ اثر ملی شاخص است که در ده ساله نخست ثبت نشدند و بعد از آن به ثبت رسیده‌اند.

منار جنبان ـ آرامگاه شیخ امیرعبدالله ۳۴۹ ۲۰ خرداد ۱۳۲۱ U+2610.svg Menarjonboon old.jpg Menar-e-jomban esfahan.jpg
کاروانسرای مهیار ۳۵۴ U+2610.svg Caravanserai Mahyar , exterior view by Eugène Flandin.jpg Sofwarelogo.svg
میل اژدها یا آتشگاه ۳۵۶ U+2610.svg Blank scan image.jpg Mil Ejdeha.jpg
کاروانسرای پاسنگان ۳۵۷ U+2610.svg Pasangan caravanserai by Pascal Coste.jpg 2012-04-27 17.16.35.jpg
بقعه معروف به شاه چراغ ۳۶۳ U+2610.svg Blank scan image.jpg Shiraz shah cheragh.jpg
کاخ سلیمانیه ۳۷۰ ۲ اسفند ۱۳۲۷ U+2610.svg کاخ سلیمانیه 2.jpeg کاخ سلیمانیه 1.jpeg
آتشکده یا چهارطاقی خیرآباد ۳۷۱ U+2610.svg Blank scan image.jpg ChaharTaqi-KheirAbad.JPG
چهارطاقی ساسانی ایزدخواست ۳۷۶ U+2610.svg Yezd-i-Kast by Eugène Flandin.jpg Izadkhast ruines sassanides4.jpg
آتشگاه اصفهان ۳۸۰ ۱۱ آذر ۱۳۳۰ U+2610.svg Blank scan image.jpg Fire-temple.JPG
کلیسای طاطاووس (قره کلیسا) ۴۰۵ ۱۱ بهمن ۱۳۳۴ Tick green modern.svg Blank scan image.jpg قره كليسا- چالدران.jpg
آستانه حضرت عبدالعظیم ۴۰۶ U+2610.svg Shah Abdul Azim Mosque, near Tehran by Eugène Flandin.jpg Shah Abdol Azim shrine.jpg
آتشکده و تپه میل ۴۰۷ U+2610.svg Blank scan image.jpg Ray-Mil Hill (Tappe-ye Mil-4).jpg
منار واقع در محله پامنار ۴۱۰ U+2610.svg Blank scan image.jpg Pamenar.jpg
کاخ گلستان ۴۱۷ Tick green modern.svg Exterior view of the marble throne by Eugène Flandin.jpg Golestan1.JPG
کاخ صاحبقرانیه ۴۱۹ U+2610.svg View of the sahebgharanieh palace1.JPG View of the sahebgharanieh palace.JPG
کلیسای سن استپانوس ۴۲۹ ۱۵ اسفند ۱۳۴۱ Tick green modern.svg Blank scan image.jpg St-Stepanous-06.jpg
باغ عباس‌آباد ۷۴۵ ۲۳ فروردین ۱۳۴۶ Tick green modern.svg Blank scan image.jpg Abbas abad 2.jpg
باغ دولت‌آباد ۷۷۴ ۲۳ اسفند ۱۳۴۶ Tick green modern.svg Blank scan image.jpg Dowlat Abad Garden, Yazd, Iran.jpg
چغازنبیل ۸۹۵ ۱ دی ۱۳۴۸ Tick green modern.svg Blank scan image.jpg Choqa Zanbil 3.jpg
باغ شاهزاده ماهان ۱۰۱۲ ۱۴ آبان ۱۳۵۳ Tick green modern.svg Mahan Garden in Qajar period.png Shazdeh Garden Mahan Iran.jpg
بازار تبریز ۱۰۹۷ ۲۵ شهریور ۱۳۵۴ Tick green modern.svg Blank scan image.jpg The Bazar at Tabriz.jpg
سازه‌های آبی شوشتر ۲۱۸۱ ۱۷ آذر ۱۳۷۷ Tick green modern.svg Blank scan image.jpg Shushtar Waster Structure1.jpg
باغ اکبریه ۲۳۲۶ ۲ خرداد ۱۳۷۸ Tick green modern.svg Blank scan image.jpg Akbarieh garden.jpg
کلیسای سور سور ۶۱۵۷ ۷ مهر ۱۳۸۱ Tick green modern.svg Blank scan image.jpg Dzor Dzor church.jpg
باغ پهلوان‌پور ۶۳۳۴ ۷ مهر ۱۳۸۱ Tick green modern.svg Blank scan image.jpg Blank scan image.jpg
کلیسای چوپان ۷۷۴۳ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ Tick green modern.svg Blank scan image.jpg Chapel of Chupan.jpg
شهر سوخته ۱۸۹۸۳ ۲۸ اسفند ۱۳۸۵ Tick green modern.svg Blank scan image.jpg محوطه شهر سوخته.JPG

آثار شاخص نابودشده پیش از ثبت

این بخش شامل فهرست آثار ملی است که هرگز به ثبت نرسیده‌اند، چرا که قبل از آغاز ثبت آثار ملی از میان رفته‌اند.

نام شماره و تاریخ ثبت یونسکو تصویر تخریب توسط تاریخ تخریب
قلعه نهاوند هرگز ثبت نشدند U+2610.svg Nahavand castle.jpg ناصرالدین شاه قاجار
کاخ هفت‌دست و کوشک آیینه‌خانه U+2610.svg Haftdat palace and Ayenekhane pavilion by Ernst Hoeltzer.jpg ظل‌السلطان
قصر قاجار U+2610.svg Qajar Qasr 2.jpg رضاشاه
کاخ سلطنت‌آباد U+2610.svg Saltanatabad.jpeg رضاشاه
تکیه دولت U+2610.svg Takiyeh-e Dowlat.JPG بانک ملی
ساختمان تلگرافخانه (تهران) U+2610.svg Toopkhooneh ghadeem.jpg وزارت پست و تلگراف و تلفن
عمارت شهرداری (تهران) U+2610.svg Sakhteman Shahrdari Tehran.jpg شهرداری تهران

آثار شاخص نابودشده بعد از ثبت

این بخش شامل فهرست ۳ اثر ملی شاخص پس از ثبت در آثار ملی از میان رفته‌اند.

نام ش تاریخ ثبت یونسکو تصویر تخریب توسط تاریخ تخریب
ارگ بم ۵۱۹ ۱ فروردین ۱۳۴۵ Tick green modern.svg Arge Bam Arad edit.jpg
زمین‌لرزه بم
۵ دی ۱۳۸۲
حمام خسروآقا ۹۷۶ ۱ مرداد ۱۳۵۳ U+2610.svg Khosroagha bath 1.jpg برخی اهالی محلی یا شهرداری اصفهان ۲۳ فروردین ۱۳۷۴
آرامگاه رضاشاه پهلوی ۱۳۲۹ ۲۰ بهمن ۱۳۵۵ U+2610.svg Reza Shah Tomb jpg.jpg صادق خلخالی اردیبهشت ۱۳۵۹
کلیسای کرمان ۲۶۲۴۶ ۲۷ اسفند ۱۳۸۷ U+2610.svg Blank scan image.jpg ؟ ۲۰ بهمن ۱۳۹۱