نقشهٔ تاجیکستان

فهرست فرودگاه‌های تاجیکستان، مرتب‌شده بر پایهٔ مکان.

محتویات

فهرست

شهر استان ایکائو یاتا نام فرودگاه مختصات
عمومی
آینی استان سغد فرودگاه آینی
دوشنبه ناحیه‌های تابع جمهوری UTDD DYU فرودگاه بین‌المللی دوشنبه
غرم ناحیه‌های تابع جمهوری فرودگاه غرم
اسفره استان سغد فرودگاه اسفره
خاروغ ولایت خودمختار کوهستان بدخشان UTOD فرودگاه خاروغ
خجند استان سغد UTDL LBD فرودگاه خجند
کولاب استان ختلان UTDK TJU فرودگاه کولاب
مرغاب ولایت خودمختار کوهستان بدخشان فرودگاه مرغاب
پنجکنت استان سغد فرودگاه پنجکنت
قرغان‌تپه استان ختلان UTDT KQT فرودگاه بین‌المللی قرغان‌تپه
نظامی
فرخار استان ختلان پایگاه هوایی فرخار
حصار ناحیه‌های تابع جمهوری پایگاه هوایی گیسار
مسکووسکی / پنج استان ختلان پایگاه هوایی مسکووسکی

جستارهای وابسته

نشان درگاه درگاه هوانوردی