این مقاله شامل فهرست فرودگاه‌های ایالات متحده آمریکا است که به‌دلیل گستردگی زیاد، به دسته‌های مختلف تفکیک شده‌اند.

محتویات

فرودگاه‌های اصلی

در آمریکا فرودگاه‌هایی که در سال بیش از ۱۰۰۰۰ سوار شدن مسافر در آنها انجام شود از سوی اداره هوانوردی فدرال فرودگاه اصلی طبقه‌بندی می‌شوند.

فهرست‌ها بر پایهٔ ایالت یا قلمرو

فهرست‌ها بر پایهٔ کد ایکائو

جستارهای وابسته

اداره هوانوردی فدرال (FAA):