ارومیه؛ پرجمعیت‌ترین شهر استان آذربایجان غربی.
خوی؛ دومین شهر پرجمعیت استان آذربایجان غربی.
بوکان؛ سومین شهر پرجمعیت استان آذربایجان غربی.

جمعیت شهرهای استان آذربایجان غربی برپایهٔ سرشماری سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ خورشیدی:

ردیف نام شهر شهرستان جمعیت (۱۳۸۵) جمعیت (۱۳۹۰) جمعیت (۱۳۹۵) رتبه در
شهرستان
۱ ارومیه ارومیه ۵۷۷٬۳۰۷ ۶۶۷٬۴۹۹ ۷۳۶٬۲۲۴ ۱
۲ خوی خوی ۱۷۸٬۷۰۸ ۲۰۰٬۹۵۸ ۱۹۸٬۸۴۵ ۱
۳ بوکان بوکان ۱۴۹٬۳۴۰ ۱۷۰٬۶۰۰ ۱۹۳٬۵۰۱ ۱
۴ مهاباد مهاباد ۱۳۳٬۳۲۴ ۱۴۷٬۲۶۸ ۱۶۸٬۳۹۳ ۱
۵ میاندوآب میاندوآب ۱۱۲٬۹۳۳ ۱۲۳٬۰۸۱ ۱۳۴٬۴۲۵ ۱
۶ سلماس سلماس ۷۹٬۵۶۰ ۸۸٬۱۹۶ ۹۲٬۸۱۱ ۱
۷ پیرانشهر پیرانشهر ۵۷٬۶۹۲ ۶۹٬۰۴۹ ۹۱٬۵۱۵ ۱
۸ نقده نقده ۷۲٬۹۷۵ ۷۵٬۵۵۰ ۸۱٬۵۹۸ ۱
۹ تکاب تکاب ۴۳٬۷۰۲ ۴۴٬۰۴۰ ۴۹٬۶۷۷ ۱
۱۰ ماکو ماکو ۴۱٬۸۶۵ ۴۲٬۱۶۷ ۴۶٬۵۸۱ ۱
۱۱ سردشت سردشت ۳۷٬۱۱۵ ۴۲٬۱۶۷ ۴۶٬۴۱۲ ۱
۱۲ شاهین‌دژ شاهین‌دژ ۳۴٬۲۰۴ ۳۸٬۳۹۶ ۴۳٬۱۳۱ ۱
۱۳ اشنویه اشنویه ۲۹٬۸۹۶ ۳۲٬۷۲۳ ۳۹٬۸۰۱ ۱
۱۴ قره‌ضیاءالدین چایپاره ۲۲٬۵۸۹ ۲۳٬۷۶۹ ۲۶٬۷۶۷ ۱
۱۵ شوط شوط ۱۹٬۷۵۹ ۲۱٬۰۴۷ ۲۵٬۳۸۱ ۱
۱۶ سیه‌چشمه چالدران ۱۴٬۱۸۹ ۱۵٬۷۸۶ ۱۷٬۸۰۴ ۱
۱۷ ربط سردشت ۷٬۹۸۷ ۱۲٬۰۶۸ ۱۵٬۷۵۰ ۲
۱۸ پلدشت پلدشت ۸٬۵۸۴ ۹٬۹۶۳ ۱۱٬۴۷۲ ۱
۱۹ بازرگان ماکو ۹٬۰۴۷ ۹٬۵۵۱ ۹٬۹۷۹ ۲
۲۰ چهاربرج میاندوآب ۷٬۹۴۰ ۸٬۶۸۱ ۹٬۴۰۶ ۲
۲۱ محمدیار نقده ۸٬۰۱۸ ۸٬۶۰۴ ۹٬۳۱۳ ۲
۲۲ فیرورق خوی ۷٬۹۰۳ ۸٬۸۳۷ ۹٬۱۹۰ ۲
۲۳ تازه‌شهر سلماس ۸٬۲۱۶ ۸٬۸۶۴ ۸٬۶۲۹ ۲
۲۴ نوشین‌شهر ارومیه ۶٬۷۳۱ ۷٬۱۸۳ ۸٬۳۸۰ ۲
۲۵ دیزج دیز خوی - ۱۰۰۰۰ ۸٬۲۸۲ ۳
۲۶ محمودآباد شاهین‌دژ ۵٬۸۱۷ ۶٬۶۸۰ ۶٬۸۶۶ ۲
۲۷ میرآباد سردشت ۹٬۵۰۲ ۱۰٬۴۱۰ ۶٬۰۰۰ ۳
۲۸ قطور خوی - ۴٬۶۶۳ ۵٬۱۴۷ ۴
۲۹ باروق میاندوآب ۳٬۸۷۴ ۴٬۱۱۸ ۴٬۲۲۵ ۳
۳۰ گردکشانه پیرانشهر ۱٬۳۱۶ ۱٬۶۷۳ ۴٬۲۰۱ ۲
۳۱ کشاورز شاهین‌دژ ۳٬۵۳۸ ۳٬۹۰۴ ۴٬۱۳۸ ۳
۳۲ ایواوغلی خوی ۳٬۲۸۲ ۳٬۱۶۷ ۳٬۳۲۰ ۵
۳۳ نالوس اشنویه ۲٬۴۸۸ ۲٬۹۳۸ ۲٬۹۷۳ ۲
۳۴ قوشچی ارومیه ۲٬۸۳۲ ۲٬۵۲۶ ۲٬۷۸۷ ۳
۳۵ نازک علیا پلدشت - ۲٬۷۶۱ ۲٬۶۶۷ ۲
۳۶ مرگنلر شوط - ۲٬۲۴۷ ۲٬۲۹۴ ۲
۳۷ سرو ارومیه ۱٬۵۰۸ ۱٬۵۳۰ ۱٬۸۰۰ ۴
۳۸ آواجیق چالدران ۱٬۶۴۹ ۱٬۵۱۶ ۱٬۶۶۳ ۲
۳۹ سیلوانه ارومیه ۱٬۳۵۰ ۱٬۴۹۰ ۱٬۶۱۴ ۵
۴۰ سیمینه بوکان ۹۵۷ ۱٬۱۷۳ ۱٬۳۴۵ ۲
۴۱ زرآباد خوی ۹۱۷ ۱٬۲۳۹ ۱٬۱۴۷ ۶
۴۲ خلیفان مهاباد - ۹۶۲ ۷۴۹ ۲

جستار وابسته