پراکندگی زمین‌لرزه‌های ایران از سال ۱۹۹۰−۲۰۰۶،

ایران یکی از زلزله‌خیزترین کشورهای جهان با گسل‌های فراوانی است که حدود ۹۰٪ مساحت آن را می‌پوشاند.

سدهٔ ۱۴

تاریخ زمان مرکز زمین‌لرزه بزرگی تلفات نام رسمی مختصات
۱۶ فروردین۱۳۹۶ ۱۰:۴۹ شهرستان فریمان ۶/۱ ۲ زمین‌لرزه ۱۳۹۶ خراسان رضوی
۱۳۹۳ ۲۷ مرداد ۰۷:۰۲ مورموری ۶٫۲ - زمین‌لرزه مورموری (۱۳۹۳) مختصات: پارامترهای اضافی غیر منتظره
متغییرهای نامعتبر در {{#cمختصات:}} واردشده‌است.
۱۳۹۲ ۲۱ اردیبهشت ۰۶:۳۸:۰۹ گوهران ۶٫۲ - زمین‌لرزه گوهران (۱۳۹۲) مختصات: پارامترهای اضافی غیر منتظره
متغییرهای نامعتبر در {{#cمختصات:}} واردشده‌است.
۱۳۹۲ ۲۷ فروردین ۱۵:۱۴:۲۰ سراوان ۷٫۸ ۱ ایران ۳۴ پاکستان زمین‌لرزه سراوان (۱۳۹۲) مختصات: پارامترهای اضافی غیر منتظره
متغییرهای نامعتبر در {{#cمختصات:}} واردشده‌است.
۱۳۹۲ ۲۰ فروردین ۱۶:۲۲:۴۹ شنبه (شهر) دهستان طسوج ۶٫۳ حداقل ۶۰ زمین‌لرزه دشتی (۱۳۹۲) مختصات: پارامترهای اضافی غیر منتظره
متغییرهای نامعتبر در {{#cمختصات:}} واردشده‌است.
۱۳۹۱ ۱۵ آذر ۳۸:.۲ قائنات زهان ۵٫۵ ۵ زمین‌لرزه زهان مختصات: پارامترهای اضافی غیر منتظره
متغییرهای نامعتبر در {{#cمختصات:}} واردشده‌است.
۱۳۹۱ ۲۱ مرداد ۱۶:۵۳:۱۸ اهر و ورزقان ۶٫۴ و ۶٫۳ ۳۰۶ زمین‌لرزه‌های اهر و ورزقان ۱۳۹۱ مختصات: پارامترهای اضافی غیر منتظره
متغییرهای نامعتبر در {{#cمختصات:}} واردشده‌است.
۱۳۹۰ ۲۵ خرداد ۰۵:۳۵:۳۰ کهنوج ۵٫۳ ۲ زمین لرزه کهنوج (۲۰۱۱) مختصات: پارامترهای اضافی غیر منتظره
متغییرهای نامعتبر در {{#cمختصات:}} واردشده‌است.
۱۳۸۹ ۲۹ آذر ۱:۴۲:۰۱ شهرستان فهرج ۶٫۵ ۱۱ زمین‌لرزه فهرج (۱۳۸۹) مختصات: پارامترهای اضافی غیر منتظره
متغییرهای نامعتبر در {{#cمختصات:}} واردشده‌است.
۱۳۸۹ ۵ شهریور ۰۴:۲۶:۳۴ دامغان ۵٫۹ ۱۹ زمین‌لرزه دامغان ۲۰۱۰
۱۳۸۷ ۲۰ شهریور ۱۵:۳۰:۳۴ قشم ۶٫۱ ۷ زمین‌لرزه بندرعباس ۲۰۰۸
۱۳۸۵ ۱۱ فروردین ۰۵:۳۷:۰۱ بروجرد ۶٫۱ ۷۰ زمین‌لرزه بروجرد ۲۰۰۶
۱۳۸۴ ۶ آذر ۱۳:۵۲:۱۹ قشم ۶٫۰ ۱۳ زمین‌لرزه قشم (۱۳۸۴)
۱۳۸۳ ۴ اسفند ۰۵:۵۵:۲۲ زرند ۶٫۴ حداقل ۶۰۲ زمین‌لرزه زرند ۲۰۰۵
۱۳۸۳ ۸ خرداد ۱۷:۰۸:۴۶ مازندران ۶٫۳ حداقل ۳۵ زمین‌لرزه مازندران ۲۰۰۴
۱۳۸۲ ۵ دی ۰۵:۲۶:۵۲ بم ۶٫۶ حداقل ۳۰٫۰۰۰ زمین‌لرزه بم ۲۰۰۳
۱۳۸۱ ۱ تیر ۰۷:۲۸:۲۱ بویین‌زهرا ۶٫۵ ۲۶۲ زمین‌لرزه بوئین‌زهرا ۲۰۰۲
۱۳۷۶ ۲۰ اردیبهشت ۱۲:۵۷:۲۹ قائنات ۷٫۳ ۱٬۵۶۷ زمین‌لرزه قائن (۱۳۷۶) مختصات: پارامترهای اضافی غیر منتظره
{{#coordinates:}}: عرض جغرافیایی نامعتبر
۱۳۵۷ ۲۵ شهریور ۱۹ طبس ۷٫۸ ۱۵۰۰۰ زمین‌لرزه طبس مختصات: پارامترهای اضافی غیر منتظره
متغییرهای نامعتبر در {{#cمختصات:}} واردشده‌است.
۱۳۴۷ ۹ شهریور ۱۴:۱۷ دشت‌بیاض، فردوس و کاخک ۷٫۳ ۱۲۰۰۰ زمین‌لرزه دشت‌بیاض و فردوس مختصات: پارامترهای اضافی غیر منتظره
متغییرهای نامعتبر در {{#cمختصات:}} واردشده‌است.
۱۳۳۶ ۱۱ تیر ۰۰:۴۲:۲۸ سنگچال، آمل، مازندران ۶٫۶ ۱۲۰۰ زمین‌لرزه سنگچال آمل مختصات: پارامترهای اضافی غیر منتظره
متغییرهای نامعتبر در {{#cمختصات:}} واردشده‌است.
۱۳۰۲ ۳ خرداد ۲۲:۲۱:۰۰ کاشمر ۵٫۷ ۲۰۰۰ زمین‌لرزه کاج‌درخت خراسان مختصات: پارامترهای اضافی غیر منتظره
متغییرهای نامعتبر در {{#cمختصات:}} واردشده‌است.
۱۳۶۹ ۳۱ خرداد ۰۰:۳۰ رودبار و منجیل ۷٫۴ حداقل ۴۰٫۰۰۰ زمین‌لرزه رودبار و منجیل (۱۳۶۹) مختصات: پارامترهای اضافی غیر منتظره
{{#coordinates:}}: عرض جغرافیایی نامعتبر
۱۳۴۱ ۱۰ خرداد ۲۳ بوئین زهرا  ۷٫۲ حدود ۲۰ هزار نفر زمین‌لرزه بوئین‌زهرا (۱۳۴۱) مختصات: پارامترهای اضافی غیر منتظره
متغییرهای نامعتبر در {{#cمختصات:}} واردشده‌است.

سدهٔ ۱۳ و قبل از آن

تاریخ زمان مرکز زمین‌لرزه بزرگی تلفات نام رسمی مختصات
خرداد ۱۳۱۳ - سراوان ۷ ۲۰ زمین لرزه سراوان (۱۳۱۲)
۳ بهمن ۱۲۸۷ - بروجرد ۷٫۳ ۸۰۰۰ زمین لرزه بروجرد (۱۲۸۷)
۳ فروردین ۲۷۲ - اردبیل ۷٫۹ ۱۵۰۰۰۰ زمین‌لرزه اردبیل (۸۹۳ میلادی)
۲ دی ۲۳۵ - دامغان ۷٫۹ ۲۰۰۰۰۰ زمین‌لرزه دامغان (۸۵۶ میلادی)