ردیف شماره ثبت نام اثر استان شهرستان مختصات تاریخ ثبت شهر
۱ ۳۲۲ مسجد چهار پادشاهان گیلان لاهیجان ۱۳۱۷/۰۸/۲۱
۲ ۱۴۴۲ حمام گلشن گیلان لاهیجان ۱۳۵۴/۰۹/۲۴
۳ ۱۲۸۲۲ محوطه قلاکوتی خرم کوه گیلان رودبار ۱۹/۵/۱۳۸۴
۴ ۱۵۴۶ قلعه رودخان گیلان فومن ۱۳۵۴/۰۵/۳۰
۵ ۹۹۳۴ محوطه شیلانیک پشته اسکابن گیلان رودبار ۱۳۸۲/۰۶/۱۱
۶ ۲۰۶۱۷ بقایایی از قلعه لشگرگاه سلانسر گیلان رودبار ۱۳۸۶/۱۰/۲۶
۷ ۲۱۵۳۵ گنج پر گیلان رودبار ۱۳۸۶/۱۲/۰۷

جستارهای وابسته