این صفحه فهرستی از آثار ملی استان چهارمحال و بختیاری را نشان می‌دهد.

ردیف شماره ثبت نام اثر قدمت شهرستان تاریخ ثبت موقعیت شهر
۱ ۸۸۶ تپه اسکندری و تپه‌های اطراف آن پیش از تاریخ شهرکرد ۱۳۴۸/۱۰/۱ ۱ کیلومتری هفشجان هفشجان
۲ ۸۸۷ تپه شهر کهنه پیش از تاریخ شهرکرد ۱۳۴۸/۱۰/۱ شمال باختری هفشجان هفشجان
۳ ۸۸۷ گورگای تپه (تپه شهر کهنه) پیش از تاریخ شهرکرد ۱۳۴۸/۱۰/۱ شمال شهر کیان کیان
۴ ۸۸۸ تپه قلعه کهنه تاریخی و اسلامی شهرکرد ۱۳۴۸/۱۰/۱ ۱۲کیلومتری شمال غربی شهرکرد نافچ
۵ ۹۲۵ مسجد اتابکان اتابکان شهرکرد ۱۳۵۱/۵/۱۷ شهرکرد-مرکز شهر شهرکرد
۶ ۱۳۶۳ مسجد جامع فرخ شهر * اواخر صفویه (شاه سلطان حسین صفوی) شهرکرد ۱۳۵۶/۰۱/۲۱ شهرکرد-مرکز شهر فرخ شهر
۷ ۱۵۰۶ خانه اسد بختیاری پهلوی اول کیار ۱۳۵۶/۰۹/۲۶ شلمزار-مرکز شهر شلمزار
۸ ۱۵۴۳ مسجد خان قاجاریه شهرکرد ۱۳۵۶/۱۰/۵ شهرکرد-خ ملت شهرکرد
۹ ۱۵۴۸ قلعه جونقان اواخر قرن ۱۳ ه. ق فارسان ۱۳۵۶/۱۰/۵ جونقان-داخل شهر جونقان
۱۰ ۱۷۳۱ قلعه دزک قاجاریه کیار ۱۳۶۷/۰۴/۲۴ شهرستان شهرکرد-روستای دزک -
۱۱ ۱۷۴۴ پل زمانخان صفویه-قاجاریه سامان ۱۳۷۵/۰۴/۱۱ ۵ ک م سامان سامان
۱۲ ۱۷۵۹ خانه آزاده قاجاریه شهرکرد ۱۳۷۵/۰۸/۲۶ بافت مرکزی چالش تر چالش تر
۱۳ ۱۷۷۹ مسجد جامع چالش تر قاجاریه شهرکرد ۱۳۷۵/۰۹/۱۲ بافت مرکزی چالش تر چالش تر
۱۴ ۱۸۹۸ قلعه سورک اواخر قاجاریه شهرکرد ۱۳۷۶/۰۴/۲۲ شهرستان شهرکرد-روستای سورک -
۱۵ ۱۹۱۵ مسجد جامع محب علی بیگ افشاریه شهرکرد ۱۳۷۶/۰۶/۱۶ کیان-داخل شهر کیان
۱۶ ۲۱۰۱ قلعه چالش تر قاجاریه شهرکرد ۱۳۷۷/۰۵/۲۷ بافت مرکزی چالش تر چالش تر
۱۷ ۲۱۱۲ حمام پرهیزگار قاجاریه شهرکرد ۱۳۷۷/۰۶/۱۸ شهرکرد-خ ولیعصر شمالی شهرکرد
۱۸ ۲۲۷۱ سقاخانه حضرت ابوالفضل قاجاریه شهرکرد ۱۳۷۷/۱۲/۳ شهرکرد-خ ۱۲ محرم جنوبی-ک یاس شهرکرد
۱۹ ۲۲۷۹ کتیبه‌های مشروطیت پیر غار قاجاریه فارسان ۱۳۷۷/۱۲/۸ شهرستان فارسان-روستای ده چشمه -
۲۰ ۲۲۸۶ اتاق آئینه شهرکرد قاجاریه شهرکرد ۱۳۷۸/۰۱/۹ شهرکرد-ضلع غربی خ ولی عصر شمالی شهرکرد
۲۱ ۲۲۹۰ عصارخانه حاج حسین صالحی معاصر شهرکرد ۱۳۷۸/۰۱/۹ فرخ شهر-داخل شهر فرخ شهر
۲۲ ۲۲۹۶ قلعه یوسف خان امیر مجاهد قاجاریه شهرکرد ۱۳۷۸/۰۱/۹ شهرستان شهرکرد-روستای شمس‌آباد -
۲۳ ۲۴۵۵ کاروانسرای الله‌آباد ساغند صفویه ۱۳۷۸/۰۷/۱۹ متعلق به این استان نیست. طبق قوانین تا امروز نمی‌توان آن را از لیست این استان خارج کرد. -
۲۴ ۲۵۳۷ بنای تاق سنگی خان اوی (جونقان) ایلخانی فارسان ۱۳۷۸/۰۹/۱۵ جنوب باختری جونقان-تنگ درکش ورکش جونقان
۲۵ ۲۵۸۹ امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون قاجاریه شهرکرد ۱۳۷۸/۱۱/۲۷ شهرکرد-خ ولیعصر جنوبی شهرکرد
۲۶ ۲۵۹۳ آسیاب آبی پل زمانخان قاجاریه سامان ۱۳۷۸/۱۱/۲۷ ۵ کیلومتری شهر سامان-کنار پل سامان
۲۷ ۲۷۷۴ حمامین درب امامزاده قاجاریه شهرکرد ۱۳۷۹/۰۵/۱۹ شهرکرد-مرکز شهر شهرکرد
۲۸ ۲۹۲۴ قلعه چالش تر قاجاریه شهرکرد ۱۳۷۹/۰۹/۲۰ بافت مرکزی چالش تر چالش تر
۲۹ ۳۳۶۱ محوطه دشت آباد لردگان ایلخانی-تیموریان لردگان ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ لردگان-جنوب باختری شهر -
۳۰ ۳۸۶۶ بردگوری دزداران ۱ تاریخی کوهرنگ ۱۳۸۰/۰۳/۱۸ شهرستان کوهرنگ- دوآب صمصامی صمصامی
۳۱ ۳۸۶۷ بردگوری دزداران ۲ تاریخی کوهرنگ ۱۳۸۰/۰۳/۸ شهرستان کوهرنگ-روستای دوآب صمصامی صمصامی
۳۲ ۳۸۶۸ بردگوری دزداران ۳ تاریخی کوهرنگ ۱۳۸۰/۰۳/۸ شهرستان کوهرنگ-روستای دوآب صمصامی صمصامی
۳۳ ۳۸۶۹ بردگوری دزداران ۷ تاریخی کوهرنگ ۱۳۸۰/۰۳/۸ شهرستان کوهرنگ-روستای دوآب صمصامی صمصامی
۳۴ ۳۸۷۰ بردگوری دزداران ۸ تا ۱۱ تاریخی کوهرنگ ۱۳۸۰/۰۳/۸ شهرستان کوهرنگ-روستای دوآب صمصامی صمصامی
۳۵ ۳۸۷۱ بردگوری دزداران ۱۲ و ۱۳ تاریخی کوهرنگ ۱۳۸۰/۰۳/۵ شهرستان کوهرنگ-روستای دوآب صمصامی صمصامی
۳۶ ۳۸۷۲ بردگوری دزداران ۱۴ و ۱۵ تاریخی کوهرنگ ۱۳۸۰/۰۳/۸ شهرستان کوهرنگ-روستای دوآب صمصامی صمصامی
۳۷ ۳۸۷۳ بردگوری امیرآباد ۱ و ۲ تاریخی فارسان ۱۳۸۰/۰۳/۸ شهرستان فارسان-روستای امیرآباد -
۳۸ ۳۸۷۴ بردگوری کوفی ۱ تاریخی فارسان ۱۳۸۰/۰۳/۸ شهرستان فارسان-روستای کوفی -
۳۹ ۳۸۷۵ برگوری کوفی ۲ تاریخی فارسان ۱۳۸۰/۰۳/۵ شهرستان فارسان-روستای کوفی -
۴۰ ۳۸۷۶ بردگوری بهمن‌آباد ۱ تا ۵ تاریخی فارسان ۱۳۸۰/۰۳/۸ شهرستان فارسان-روستای بهمن‌آباد -
۴۱ ۳۸۷۷ بردگوری بهمن‌آباد ۶ تاریخی فارسان ۱۳۸۰/۰۳/۸ شهرستان فارسان-روستای بهمن‌آباد -
۴۲ ۳۸۷۸ بردگوری آلیکوه ۱ و ۲ تاریخی اردل ۱۳۸۰/۰۳/۸ شهرستان اردل-روستای آلیکوه -
۴۳ ۳۸۷۹ بردگوری آلیکوه ۳ تاریخی اردل ۱۳۸۰/۰۳/۸ شهرستان اردل-روستای آلیکوه -
۴۴ ۳۸۸۰ بردگوری کاج ۱ تاریخی اردل ۱۳۸۰/۰۳/۸ شهرستان اردل-روستای کاج -
۴۵ ۳۸۸۱ بردگوری کاج ۲ تاریخی اردل ۱۳۸۰/۰۳/۸ شهرستان اردل-روستای کاج -
۴۶ ۳۸۸۲ بردگوری کاج ۳ تاریخی اردل ۱۳۸۰/۰۳/۸ شهرستان اردل-روستای کاج -
۴۷ ۳۸۸۳ بردگوری کاج ۴ تاریخی اردل ۱۳۸۰/۰۳/۸ شهرستان اردل-روستای کاج -
۴۸ ۳۸۸۴ بردگوری سرپیر ۱ تا ۵ تاریخی اردل ۱۳۸۰/۰۳/۸ شهرستان اردل-روستای سرپیر -
۴۹ ۳۸۸۵ بردگوری سرپیر ۶ تاریخی اردل ۱۳۸۰/۰۳/۸ شهرستان اردل-روستای سرپیر -
۵۰ ۳۸۸۶ بردگوری دشتک تاریخی اردل ۱۳۸۰/۰۳/۸ شهرستان اردل-دشتک دشتک
۵۱ ۳۸۸۷ بردگوری زرمیتان تاریخی اردل ۱۳۸۰/۰۳/۸ شهرستان اردل-روستای زرمیتان -
۵۲ ۳۸۸۸ بردگوری چهراز تاریخی اردل ۱۳۸۰/۰۳/۸ -
۵۳ ۳۸۸۹ بردگوری بهشت آباد تاریخی اردل ۱۳۸۰/۰۳/۸ -
۵۴ ۳۹۵۲ پل خراجی قاجاریه کیار ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ -
۵۵ ۴۰۸۱ برج و باروی قلعه چالشتر قاجاریه شهرکرد ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ چالش تر
۵۶ ۴۱۸۴ حمام مکتب خانه بروجن قاجاریه بروجن ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ بروجن
۵۷ ۴۱۸۵ مسجد جامع نقنه تیموریان بروجن ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ نقنه
۵۸ ۴۲۰۵ پل تاریخی مصلی قاجاریه بروجن ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ بروجن
۵۹ ۴۲۲۹ برج و باروی قلعه چالشتر(۲) اسلامی شهرکرد ۱۳۸۰/۰۹/۵ چالش تر
۶۰ ۴۲۳۰ مسجد حاج شیخ علی قاجاریه بروجن ۱۳۸۰/۰۹/۵ بروجن
۶۱ ۴۳۱۰ مجموعه خانه حفیظی اواخر قاجاریه بروجن ۱۳۸۰/۰۹/۵ بروجن
۶۲ ۵۸۷۲ گورستان ارامنه شرق قلعه ممکا قاجاریه شهرکرد ۱۳۸۱/۰۳/۲۵ -
۶۳ ۵۸۷۳ گورستان ارامنه گشنیز جان قاجاریه شهرکرد ۱۳۸۱/۰۳/۲۵ -
۶۴ ۵۸۷۴ گورستان ارامنه گلو گرد صفویه-قاجاریه بروجن ۱۳۸۱/۰۳/۲۵ -
۶۵ ۵۸۷۵ گورستان ارامنه غرب آقبلاغ اواخر قاجاریه بروجن ۱۳۸۱/۰۳/۲۵ -
۶۶ ۵۸۷۶ گورستان ارامنه وستگان صفویه-قاجاریه بروجن ۱۳۸۱/۰۳/۲۵ -
۶۷ ۵۸۷۷ گورستان ارامنه شمال آقبلاغ صفویه-قاجاریه بروجن ۱۳۸۱/۰۵/۲۵ -
۶۸ ۵۸۷۸ گورستان ارامنه بلداجی قاجاریه بروجن ۱۳۸۱/۰۵/۲۵ بلداجی
۶۹ ۵۸۷۹ گورستان ارامنه ماموره ۱۸۷۰–۱۹۸۰ م بروجن ۱۳۸۱/۰۵/۲۵ -
۷۰ ۵۸۸۰ گورستان ارامنه لیواسگان ۱۸۵۳–۱۸۸۳ م بروجن ۱۳۸۱/۰۵/۲۵ -
۷۱ ۵۸۸۱ گورستان ارامنه سناجان ۱۸۸۰ م بروجن ۱۳۸۱/۰۵/۲۵ -
۷۲ ۵۹۷۹ گورستان ارامنه گوشکی صفویه-قاجاریه لردگان ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۷۳ ۵۹۸۰ گورستان سینی صفویه لردگان ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۷۴ ۵۹۸۱ بردگوری چری ۱ هخامنشی-سلوکی کوهرنگ ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۷۵ ۵۹۸۲ امامزاده سید سعید چلیچه صفویه-قاجاریه فارسان ۱۳۸۱/۰۵/۸ چلیچه
۷۶ ۵۹۸۳ پل بهشت آباد صفویه اردل ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۷۷ ۵۹۸۴ امامزاده حلیمه خاتون سرپیر صفویه-قاجاریه اردل ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۷۸ ۵۹۸۵ سنگ نوشته پل مروارید صفویه اردل ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۷۹ ۵۹۸۶ گورستان آبسرده صفویه-قاجاریه اردل ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۸۰ ۵۹۸۷ بردگوری شلیل علیا ۱ هزاره ۱ ق. م اردل ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۸۱ ۵۹۸۸ بردگوری شلیل علیا ۲ هخامنشی-سلوکی اردل ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۸۲ ۵۹۸۹ بردگوری تنگ شلیل هخامنشی-سلوکی اردل ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۸۳ ۵۹۹۰ بردگوری ده کهنه هخامنشی-سلوکی اردل ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۸۴ ۵۹۹۱ بردگوری سرخون قیصری ۱ هخامنشی-سلوکی اردل ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۸۵ ۵۹۹۲ بردگوری دهنو هخامنشی-سلوکی اردل ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۸۶ ۵۹۹۳ بردگوری شلیل سفلی هخامنشی-سلوکی اردل ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۸۷ ۵۹۹۴ امامزاده بابا پیر احمد صفویه-قاجاریه سامان ۱۳۸۱/۰۵/۸ سامان
۸۸ ۵۹۹۵ کتیبه گر نوشته هفشجان هزاره ۴ ق. م (شش هزار سال) شهرکرد ۱۳۸۱/۰۵/۸ هفشجان-کوه جهان بین هفشجان
۸۹ ۵۹۹۶ سنگ نبشته رخ صفویه شهرکرد ۱۳۸۱/۰۵/۸ فرخ شهر
۹۰ ۵۹۹۷ گورستان گهرو صفویه کیار ۱۳۸۱/۰۵/۸ گهرو
۹۱ ۵۹۹۸ گورستان ارامنه شمال قلعه ممکا قاجاریه کیار ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۹۲ ۵۹۹۹ گورستان بُزلَر هفشجان صفویه (به بعد) شهرکرد ۱۳۸۱/۰۵/۸ هفشجان-ابتدای شهر هفشجان
۹۳ ۶۰۰۰ گورستان ارامنه حاجی‌آباد قاجاریه کیار ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۹۴ ۶۰۰۱ گورستان سرتشنیز قاجاریه کیار ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۹۵ ۶۰۰۲ گورستان ارامنه سیرک هفشجان قاجاریه شهرکرد ۱۳۸۱/۰۵/۸ هفشجان-شمال روستای سیرک هفشجان
۹۶ ۶۰۰۳ کلیسای ارامنه معموره قاجاریه بروجن ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۹۷ ۶۰۰۴ تپه پوزه و محوطه مجاور پیش از تاریخ بروجن ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۹۸ ۶۰۰۵ تپه بیژگرد ۱ و محوطه مجاور اسلامی بروجن ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۹۹ ۶۰۰۶ مجموعه کهنه ارگ تاریخی بروجن ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۱۰۰ ۶۰۰۷ تپه محمد مراد تاریخی بروجن ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۱۰۱ ۶۰۰۸ تل مزاری و محوطه مجاور پیش از تاریخ-تاریخی بروجن ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۱۰۲ ۶۰۰۹ تپه علی شاملو اسلامی بروجن ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۱۰۳ ۶۰۱۰ تپه محمدی تاریخی بروجن ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۱۰۴ ۶۰۱۱ تپه بیژگرد ۲ پیش از تاریخ بروجن ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۱۰۵ ۶۰۱۲ گورستان گندمان صفویه (به بعد) بروجن ۱۳۸۱/۰۵/۸ گندمان
۱۰۶ ۶۰۱۳ گورستان مورچگان صفویه بروجن ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۱۰۷ ۶۰۱۴ گورستان نقنه صفویه-افشاریه-قاجاریه بروجن ۱۳۸۱/۰۵/۸ نقنه
۱۰۸ ۶۰۱۵ گورستان فرادنبه صفویه (به بعد) بروجن ۱۳۸۱/۰۵/۸ فرادنبه
۱۰۹ ۶۰۱۶ گورستان ارمند کنرک علیا قاجاریه بروجن ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۱۱۰ ۶۰۱۷ گورستان کردشامی صفویه بروجن ۱۳۸۱/۰۵/۸ -
۱۱۱ ۷۶۶۱ حمام بلداجی قاجاریه بروجن ۱۳۸۵۱/۱۲/۱۷ بلداجی
۱۱۲ ۸۱۸۷ بردگوری تنگ قراب ۴ و ۵ تاریخی اردل ۱۳۸۱/۰۱/۲۴ -
۱۱۳ ۸۱۸۸ بردگوری تنگ قراب ۳ تاریخی اردل ۱۳۸۱/۰۱/۲۴ -
۱۱۴ ۸۱۸۹ بردگوری سرمور تاریخی اردل ۱۳۸۱/۰۱/۲۴ -
۱۱۵ ۸۱۹۰ بردگوریهای تنگ لشتر تاریخی اردل ۱۳۸۱/۰۱/۲۴ -
۱۱۶ ۸۱۹۱ گورستان لشتر صفوی تا قاجار اردل ۱۳۸۱/۰۱/۲۴ -
۱۱۷ ۸۱۹۲ بردگوریهای تنگ قراب ۶ و ۷ تاریخی اردل ۱۳۸۱/۰۱/۲۴ -
۱۱۸ ۸۱۹۳ بردگوریهای تنگ قراب ۱ و ۲ تاریخی اردل ۱۳۸۱/۰۱/۲۴ -
۱۱۹ ۸۱۹۴ بردگوریهای گردنه سیلا سیلا تاریخی اردل ۱۳۸۱/۰۱/۲۴ -
۱۲۰ ۸۱۹۵ مجموعه بردگوریهای لاخشک تاریخی اردل ۱۳۸۱/۰۱/۲۴ -
۱۲۱ ۸۱۹۶ بردگوری لشتر ۱ تاریخی اردل ۱۳۸۱/۰۱/۲۴ -
۱۲۲ ۸۱۹۷ تپه چگا دیناران هزاره ۱ ق. م اردل ۱۳۸۱/۰۱/۲۴ -
۱۲۳ ۸۱۹۸ بردگوریهای چال گوری ۱ تا۳ تاریخی کوهرنگ ۱۳۸۱/۰۱/۲۴ -
صفحه ۱ از فهرست آثار ملی استان چهارمحال و بختیاری، برگرفته از کتاب (آثار ثبت شده ایران در فهرست آثار ملی) چاپ ۱۳۸۵

توضیح * :این علامت به معنی تخریب اثر تاریخی می‌باشد. اما بر حسب قوانین میراث فرهنگی نمی‌توان نام اثر را از فهرست خارج کرد و محوطه آن نیز وجود دارد.

جستارهای وابسته