ردیف شماره ثبت نام اثر استان شهرستان مختصات تاریخ ثبت شهر
1 ۱ سلیمان تپه (ایلام) ایلام ایلام ۲۴/۶/۱۳۱۰
2 ۲ تل بکسایه ایلام ایلام ۲۴/۶/۱۳۱۰
3 ۳ سبعات خزیر ایلام ایلام ۲۴/۶/۱۳۱۰
4 ۴ تل شیروان ایلام شیروان ۲۴/۶/۱۳۱۰
5 ۵ تل لالار ایلام دره شهر ۲۴/۶/۱۳۱۰
6 ۶ ماداکتو ایلام دره شهر ۲۴/۶/۱۳۱۰
7 ۸ تل‌های لارت ایلام دره شهر ۲۴/۶/۱۳۱۰
8 2222 پل تاریخی گاومیشان ایلام دره شهر ۳/۱۲/۱۳۷۷

جستار های وابسته