فنر

فَنَر (به انگلیسی: Spring) در یک تعریف کلی هر جسمی که دارای خاصیت ارتجاعی یا کشسان باشد فنر نامیده می‌شود. یعنی اگر جسمی چه در فاز جامد یا مایع یا گاز پس از بارگذاری تغییر شکل دهد و پس از برداشتن بار به حالت اولیه بازگردد فنر نام دارد؛ بنابراین هر فنر دارای سه کمیت فیزیکی شامل نیرو یا بار وارده بر آن F، مقدار تغییر شکل x، و سختی فنر k (که خاصیت ارتجاعی فنر را نشان می‌دهد) می‌باشد.

انواع فنر بر اساس حالت ماده

 • فنرهای مکانیکی
 • فنرهای هوایی یا پنیوماتیک
 • فنرهای روغنی یا هیدرولیک

انواع فنر بر اساس مقدار تغییر شکل

 • فنرهای خطی (F=k.x)
 • فنرهای سخت شونده (به انگلیسی:Progressive): فنری که با افزیش نیرو مقدار تغییر شکل آن کاهش می‌یابد.
 • فنرهای نرم شونده (به انگلیسی: Degressive): فنری که با افزایش نیرو مقدار تغییر شکل آن بصورت غیر خطی افزایش می‌یابد.

کاربرد

برای جذب یا ذخیره انرژی پتانسیل بکار می‌رود. انرژی پس از برداشتن نیرو بصورت نوسانی میرا می‌شود. کسی که بتواند با استفاده از دستگاه و ابزارهای مورد نیاز فنرهای مختلف با اندازه‌های مختلف را تولید کند «فنرپیچ مکانیکی» نام دارد.

انواع فنرهای مکانیکی

 • فنرهای شمشی یا برگی یا تخت
 • فنر تخت پارابولیک
 • فنر تخت ذوزنقه ای
 • فنر نانولوله‌ای
 • فنر لاستیکی
 • فنر مارپیچ مخروطی
 • فنر تسمه ای
 • فنر مفتولی
 • فنر حلزونی
 • فنر مارپیچ پیچشی
 • فنر مارپیچ فشاری
 • فنر مارپیچ کششی
 • فنر صفحهای فشاری (بشقابی)
 • فنر لول

جستارهای وابسته

 • کمک‌فنر
 • تخته‌فنر
 • پابند فنری (در صنایع)
 • سلو

 • Wikipedia contributors, "Spring (device)," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed February ۱، ۲۰۰۸).
 • The Automotive Chassis:Engineering PrinciplesProf. Dipl. -Ing. Jörnsen Reimpell

Dipl. -Ing. Helmut Stoll Prof. Dr. -Ing. Jürgen W. Betzle