نیهونیومفلروویوممسکوویم
Pb

Fl

(Uhq)
ظاهر
unknown
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد فلروویوم، Fl، 114
تلفظ به انگلیسی گوش دهید‎/uːnuːn.ˈkwɒdiəm/‎
flair-AHFF-ee-uhm
توصیحات مربوط به گروه Unknown, suspected to be chemically inert like a گاز نجیب, though that is not completely certain
گروه، دوره، بلوک ۱۴۷, p
جرم اتمی استاندارد [289] g·mol
آرایش الکترونی perhaps [Rn] 5f 6d 7s 7p
(predicted)
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 32, 18, 4
(predicted)
ویژگی‌های فیزیکی
حالت solid (predicted)
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 14 (predicted) g·cm
نقطه ذوب 340 K, 70 °C, 160 (predicted) °F
نقطه جوش 420 K, 150 °C, 300 (predicted) °F
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 2, 4 (prediction)
انرژی‌های یونش نخستین: 820 (prediction) kJ·mol
دومین: 1620 (prediction) kJ·mol
شعاع کووالانسی 143 (estimated) pm
متفرقه
عدد کاس 54085-16-4
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های فلروویوم
ایزوتوپ NA نیم‌عمر DM DE (MeV) DP
Fl syn 2.6 s α 9.82,9.48 Cn
Fl ? syn 1.1 min α 9.67 Cn ?
Fl syn 0.8 s α 9.94 Cn
Fl syn 0.48 s α 10.02 Cn
Fl ?? syn 5.5 s α 10.29 Cn ??
Fl syn 0.13 s 40% α 10.19 Cn
60% SF
Fl syn 125 ms α Cn

فلروویوم (به انگلیسی: Flerovium) یک عنصر شیمیایی واپاشی هسته‌ای با نماد FL و عدد اتمی ۱۱۴ است که قبلاً با نام آن‌ان‌کادیوم (به انگلیسی: ununquadium) شناخته می‌شد.که بسیار خطرناک است، این نام به افتخار بنیانگذار واکنش‌های هسته‌ای، گئورگی فلرو انتخاب شده‌است. محققان اولین بار فلروویوم را بعد از شلیک یون‌های کلسیم به یک هدف پلوتونیومی مشاهده کردند.