چاپ ۱۹۸۵

فرانک اقیانوسیه (به فرانسوی: Colonies Françaises du Pacifique) واحد پول مستعمرات فرانسه در اقیانوسیه یعنی کالدونیای جدید، پولینزی فرانسه و والیس و فوتونا است و به ۱۰۰ سانتیم تقسیم می‌شود. نام اختصاری آن CFP سرواژه کلمه (Colonies Françaises du Pacifique) و کد ایزو آن XPF است.

این ارز در ۱۹۴۵ پس از پایان جنگ جهانی دوم جایگزین فرانک فرانسه در بازارهای این سرزمین‌ها شد.

کشورهای دیگر که فرانک یکای پول آنها است

نام کشور یکای پول "فرانک"
 جمهوری آفریقای مرکزی فرانک آفریقای مرکزی
 بنین فرانک بنین
 بورکینافاسو فرانک سی‌اف‌آ
 پولی‌نزی فرانسه فرانک اقیانوسیه
 جیبوتی فرانک جیبوتی
 چاد فرانک سی‌اف‌آ
 رواندا فرانک روآندا
 ساحل عاج فرانک سی‌اف‌آ
 سنگال فرانک سی‌اف‌آ
 سوئیس فرانک سوئیس
 کامرون فرانک سی‌اف‌آ
 کالدونیای جدید فرانک اقیانوسیه
 جمهوری کنگو فرانک سی‌اف‌آ
 جمهوری دموکراتیک کنگو فرانک کنگو
 مجمع‌الجزایر قمر فرانک کومور
 گابن فرانک سی‌اف‌آ
 گینه فرانک گینه
 گینه استوایی فرانک سی‌اف‌آ
 گینه بیسائو فرانک سی‌اف‌آ
 لیختن‌اشتاین فرانک سوئیس
 مالی فرانک سی‌اف‌آ
 نیجر فرانک سی‌اف‌آ
 والیس و فوتونا فرانک اقیانوسیه

نرخ کنونی ارز

نرخ ارز کنونی برای XPF
از :
از :

  • Contributeurs à Wikipédia, "Franc pacifique," Wikipédia, l'encyclopédie libre, (Page consultée le janvier 6, 2009).

  • (وب‌گاه رسمی بانک مرکزی)