فارسیهود
Farsihud
زبان بومی در: اسرائیل، ایران
تعداد گویشوران
۶۰٬۰۰۰ در اسرائیل  (۱۹۹۵)e18
هندواروپایی
الفبای عبری
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۲ jpr
ایزو ۶۳۹-۳ jpr
گلاتولوگ

فارسیهود هم به گروهی از گویش‌های یهودی که یهودیان ایران به آن تکلم می‌کنند و هم به نوشته‌های فارسی با الفبای عبری اطلاق می‌شود. این نوشته ها به جز چند مورد از جمله ترجمه مزامیر داوود به زبان و خط پهلوی به زبان فارسی نو هستند. از جمله آثار ادبیات فارسیهود برگردان رستم و سهراب فردوسی، رباعیات خیام، دیوان حافظ، گلستان سعدی، فیه و مافیه مولوی، منطق الطیر عطار، هفت پیکر و خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی و یوسف و زلیخا از جامی را می‌توان مورد اشاره قرار داد.

زبان فارسی-یهودی (به اختصار JP یا فارسیهود) اشاره به گروهی از زبان های مشترک یهودیان در ایران بزرگتر است در دوران هزاران ساله استفاده می گشته است.

جستارهای وابسته