علی‌نقی کمره‌ای
A page of Diwan of Ali-Naqi Kamarei - 1624.jpg
برگی دست‌نوشته و دست‌ساخته از دیوان علی‌نقی کمره‌ای به سال ۱۰۳۳ق/۱۶۲۴م، موزه ملک
زادروز ۱۵۴۶م/۹۵۳ق
کمره
درگذشت ۱۶۲۱م/ ۱۰۳۰ق
اصفهان
پیشه نویسنده، شاعر
لقب شیخ

علی‌نقی بن ابوالعلاء کمره‌ای همچنین مشهور به شیخ نقی/علینقی کمره‌ای (۱۵۴۶–۱۶۲۱م) نویسنده و شاعر ایرانی عصر اول صفوی بود.

زندگی

علی‌نقی بن ابوالعلاء کمره‌ای در سال ۹۵۳ق/۱۵۴۶م در خانواده‌ای دین‌مدار در کمره (در شهرستان خمین کنونی) زاده شد. در کاشان به تحصیل پرداخت. در سرودن انوع شعر به‌ویژه ماده‌تاریخ در زمان پادشاهی عباس یکم شهرت یافت و نزد او گرامی داشته می‌شد، کمره‌ای نیز در مدح او و حاتم‌بیگ اعتمادالدوله سروده‌است. کمره‌ای سپس از نزدیکان اعتمادالدوله گشت، با وحشی بافقی، محتشم کاشانی، میرداماد و شیخ بهائی معاشرت‌هایی نیز داشته‌است.
کمره‌ای در سال ۱۰۳۰ق/۱۶۲۱م در ۷۸ سالگی در اصفهان درگذشت؛ ماده‌تاریخ آن از نظمی تبریزی:

الحق از دولت شیرین‌سخنیقدر شعر و ادب افزود نقی
همچو خورشید، کله گوشهٔ خوداز فضیلت، به فلک سود نقی
از سرای ستم‌آباد جهانراه آن خانه چو پیمود نقی
فاضلی گفت پی تاریخش:مرد پاکیزه‌صفت بود نقی

آثار

  • حدوث العالم
  • مناسک حج
  • همم الثواقب
  • دیوان اشعار: که شامل غزل، قصیده، قطعه، رباعی ترکیب‌بند و مراثی است.

منابع