صحنه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • صحنه (کرمانشاه)‌، شهری در استان کرمانشاه کشور ایران
  • شهرستان صحنه، یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه ایران
  • صحنه (تئاتر)، در تئاتر و هنرهای مشابه (مانند اپرا)، سکو و محل نمایش و اجرای هنری
  • یک بخش از فیلم، تئاتر، رمان یا داستان