جمهوری آذربایجان و شاهبوز مشخص شده با رنگ قرمز

شاه‌بوز ناحیه‌ای در جمهوری خود مختار نخجوان است با مرکزی به همین نام با مساحت ۹۲۰ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۲۱۵۰۰ نفر. در نقشه با رنگ قرمز مشخص شده‌است.

از دیدنی‌های این منطقه یادمانی است به نام خانه فرهاد که به داستان شیرین و فرهاد اشاره دارد.

باستان‌شناسان در این منطقه بازمانده‌های قلعه‌ای به نام قلعه شاهپور را یافته‌اند و معتقدند که نام شاهبوز تغییریافته نام شاهپور است.

Shahbuz.JPG