بالاکن
شهرستان
نقشه جمهوری آذربایجان و شهرستان بالاکن
نقشه جمهوری آذربایجان و شهرستان بالاکن
کشور  جمهوری آذربایجان
ناحیه اقتصادی شکی-زاکاتالا


بالاکَن (به زبان ترکی آذربایجانی Balakən) یا همان «بالا کند» به معنای ده کوچک، بخشی در شمال جمهوری آذربایجان و هم مرز با گرجستان و جمهوری داغستان روسیه است.