شهربانی کل کشور
کنش ۱۲۵۸–۱۳۷۰
کشور  ایران
گونه نیروی انتظامی
برچیدگی ادغام با ژاندارمری ایران و کمیته انقلاب اسلامی و تأسیس ناجا

شهربانی که در گذشته به آن نظمیه می‌گفتند اداره‌ای است که وظیفه آن حفظ امنیت شهر و استقرار نظم و تعقیب بزه‌کاران است و تابع وزارت کشور می‌باشد. این نهاد در نیروی انتظامی ادغام شد.

رئیسان نظمیه و شهربانی

دوران قاجار

 • کنت آنتوان دومونت فُرت
 • سید عبدالله خان انتظام‌السلطنه
 • میرزا ابوتراب خان خواجه‌نوری (نظم‌الدوله)
 • میرزا عیسی خان وزیر
 • محمدکریم خان مختارالسلطنه (نیرالسلطنه، منظم‌السلطنه، سردار منصور)
 • محمدابراهیم خان معاون‌الدوله
 • محمدعلی سردار افخم (آقابالاخان، معین نظام، وکیل‌الدوله)
 • فتح‌الله سعیدالسلطنه
 • اعظم‌السلطنه
 • معتضد دیوان
 • عبدالحسین خان سالارالملک گروسی (سردار سالارالملک گروسی)
 • رضا بالا
 • یپرم خان ارمنی
 • مظفر اعلم (سالار مظفر، سردار انتصار)
 • سردار نظام (سردار شوکت)
 • قاسم پوروالی (قاسم والی یا سردار همایون)
 • کلنل یوهان کارل گوستاف وستداهل (Johan Carl Gustaf Westdahl)
 • امیرلشکر محمود انصاری (امیر اقتدار)

دوران رضاشاه

دوران محمدرضاشاه

نشان شهربانی پیش از انقلاب

پس از انقلاب

 • سپهبد محمدعلی نوروزی (سرپرست از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۲۸ بهمن ۱۳۵۷)
 • سرهنگ ناصر مجللی (از ۲۸ بهمن ۱۳۵۷ تا خرداد ۱۳۵۸)
 • سرتیپ مصطفی مصطفایی (از ۲۹ خرداد ۱۳۵۸ تا بهمن ۱۳۵۸)
 • مصطفی میرسلیم (سرپرست از ۲۸ بهمن ۱۳۵۸ تا اسفند ۱۳۵۹)
 • سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی (از ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ تا ۱۴ شهریور ۱۳۶۰)
 • سرهنگ سید ابراهیم حجازی (سرپرست از ۱۸ شهریور ۱۳۶۰ تا دی ۱۳۶۱)
 • سرهنگ جلیل صمیمی (از ۲۳ دی ۱۳۶۱ تا تیر ۱۳۶۶)
 • سرتیپ سید رضا نیک‌نژاد (از ۱۳۶۶ تا ۹ تیر ۱۳۶۹)
 • سرهنگ امان‌الله مرتضوی (۹ تیر ۱۳۶۹ تا ۱۲ فروردین ۱۳۷۰)

جستارهای وابسته

 • تاریخ پلیس در ایران

کتاب‌شناسی