هفته ژوئیه مرداد ذی‌القعده
شنبه ۲۹ ۷ ۵
یکشنبه ۳۰ ۸ ۶
دوشنبه ۳۱ ۹ ۷
سه‌شنبه ۱ ۱۰ ۸
چهارشنبه ۲ ۱۱ ۹
پنجشنبه ۳ ۱۲ ۱۰
جمعه ۴ ۱۳ ۱۱

شَنبه اولین روز هفته در گاه‌شماری خورشیدی و ششمین روز هفته در تقویم میلادی است. شنبه اولین روز رسمی کار هفتگی در ایران است.

هر چند که ادعا می شود نام روز شنبه در ایران باستان کیوان شید بوده اما در ایران باستان هفته وجود نداششته است و گاهشماری نزد ایرانیان بر پایهٔ روزهای ماه بوده‌است. به این ترتیب که هر روز به ایزدی منسوب بوده و نامی داشته‌است. نمونه را روزِ نخستِ هر ماه، به نامِ اهورمزد (هرمز)، روزِ دوم به نامِ وهومن (هومن یا بهمن)، یا روز شانزدهم به نامِ ایزدبانو آناهیتا نامیده شده بود و هر روز که نامش با نام ماه یکسان بود به نیایش و جشن مختص می‌شد. مفهومِ هفته از تمدن‌های همسایه، به ویژه، میان رودان در فرهنگ ایرانی شده و پس از اسلام صورت امروزی گرفته‌است.