شَمَش
خدای خورشید، رستگاری، عدالت، پیش‌گویی و قانون
Milkau Oberer Teil der Stele mit dem Text von Hammurapis Gesetzescode 369-2.png
شمش (نشسته) نمادهای اقتدار را به حمورابی تحویل می‌دهد؛ سنگ‌برجستهٔ بالای قانون حمورابی
Planet زحل
Symbol نماد خورشید/ستاره، نشان خورشید بالدار، شیر
همسر/همسران Aya
والدین سین (ایزدبانو) و نینگال
نقش خدای بین‌النهرینی شَمَش در یک برجسته کاری آشوری در قصر نمرود (۸۶۰–۸۶۵ قبل از میلاد)
مهر استوانه‌ای از سنگ آهک از میان رودان و نقش آن: پرستش شمش، محفوظ در موزه لوور

شَمَش (به اکدی: 𒀭𒌓، dŠamaš) خدای آفتاب بابلیان که در حماسه گیلگمش از آن یاد می‌شود.

وی به گیلگمش دستور می‌دهد به همکاری یار خود (انکیدو) با خومبه به به پیکار برخیزد و او را به سبب گناهان بسیار در خون کشد. شمش نگهدار دو پهلوان بود و در حین نبرد با خومبه به ایشان را قوت قلب می‌داد.