Truncated triangle.png

در هندسه، شش ضلعی شکلی است که شامل شش گوشه و شش ضلع است. جمع داخلی زوایای یک شش ضلعی ۷۲۰ درجه است.

روش بدست آوردن محیط، مساحت و حجم

محیط:یک ضلع×۶

مساحت:با طول ضلع آلفا

حجم:ارتفاع×مساحت قاعده

نگارخانه