شرکت دولتی، (به انگلیسی: Government-owned corporation) موسسه دولتی یا نهاد دولتی، یک شرکت قانونی ایجاد شده توسط یک دولت یا حکومت می‌باشد، که با هدف انجام فعالیت‌های تجاری راه‌اندازی شده‌است. در واقع هیچ تعریف استانداردی از شرکت دولتی وجود ندارد، ولی بطور کلی، به موسساتی اطلاق می‌شود، که بیش از ۵۰٪ درصد از سهام آنها در اختیار دولت، ارگان‌ها یا نهادهای دولتی باشد. برخی از این موسسات با وجود اینکه نام شرکت را یدک نمی‌کشند، مانند شرکت‌ها دارای اساسنامه، هیئت مدیره، مدیر عامل و تمامی ارکان یک شرکت سهامی هستند و تحت قانون تجارت فعالیت می‌کنند. بدیهی است فروش اوراق مشارکت، عرضه سهام مشارکتی، دست به دست شدن سهام در بورس بین نهادهای دولتی و یا در رهن قرار گرفتن بخشی از دارایی بابت وام، عرضه سهام تلقی نمی‌شود.