شاه‌ماهی
سن: ائوسن آغازین تا امروز
Herringadultkils.jpg
شاه‌ماهی اطلسی
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: شگ‌ماهی‌سانان
تیره: شگ‌ماهیان
زیرتیره: شاه‌ماهیان
سرده: Clupea
لینه، ۱۷۵۸
گونه‌ها

شاه‌ماهی اطلسی (Clupea harengus)
شاه‌ماهی آرام (Clupea pallasii)

شاه‌ماهی نوعی ماهی روغنی از خانوادهٔ شَگ‌ماهیان است که در آب‌های کم‌ژرفا و معتدل اقیانوس آرام شمالی و اقیانوس اطلس شمالی و دریای بالتیک زندگی می‌کند.

دو گونه از شاه‌ماهی‌ها به نام‌های شاه‌ماهی اطلسی و شاه‌ماهی آرام شناخته شده‌است.

Clupea harengus