از فیلم های معروف این باریگر میتوان به بازی در نقش ماکسیمیلیان کوهن در فیلم پی به کارگردانی دارن آرونوفسکی اشاره کرد و در این فیلم توانست بازی خوبی از خود به نمایش بگذارد موضوع اصلی این فیلم درباره نظریه اعداد است