سیاهی لشکر به کسی اطلاق می‌شود که در ارائهٔ یک فیلم، برنامه تلویزیونی، صحنه تئاتر یا به طور کلی یک نقش در ملأ عام اجازهٔ دیالوگ گویی ندارد و یا بنابر تشخیص صاحب اثر در چهارچوب سخن می‌گوید (برای نمونه در یک صحنهٔ عمومی و شلوغ).

بازیگری که برای حضور در جمع یا حضور تصادفی در صحنه‌ای استخدام می‌شود و اکثر اوقات دیالوگ نمی‌گوید. این بازیگران به صورت روزمزدی دستمزد می‌گیرند و بر خلاف بازیگران نقش جزئی، نامشان در عنوان بندی سایر بازیگران ذکر نمی‌شود.