(سده بیست‌وسوم پ.م. - سده بیست‌ودوم پیش از میلاد مسیح - سده بیست‌ویکم پ.م. - سده‌های دیگر)


رخدادها

 • ۲۲۱۷-۲۱۹۳ (پیش از میلاد)؛ تاخت و تاز کوچنشینان به اکد
 • ۲۲۰۰ (پیش از میلاد)؛ ششمین دودمان پادشاهی مصر باستان به پایان رسید.
 • ۲۱۹۰ (پیش از میلاد)؛ پادشاهی کهن در مصر باستان به پایان رسید و نخستین دوره میانه -دربرگیرنده دودمانهای پادشاهی هفتم تا دهم- آغاز گشت.
 • ۲۱۸۱ (پیش از میلاد)؛ در مصر:فرعون نیتوکریس مرد. پایان ششمین دودمان پادشاهی مصر باستان، آغاز فرمانروایی هفتمین دودمان پادشاهی مصر باستان و فرعون نفرکارای یکم.
 • ۲۱۸۰ (پیش از میلاد)؛ امپراتوری اکد با تازش گوتیهایی که از کوهستانهای شمالی آمده بودند نابود گشت.
 • ۲۱۷۳ (پیش از میلاد)؛ مصر:هفتمین دودمان پادشاهی مصر باستان به پایان رسید و دودمان هشتم آغاز به فرمانروایی کرد.
 • ۲۱۶۰ (پیش از میلاد)؛ مصر:فرعون نفریرکارا مرد و دودمان هشتم پادشاهی به پایان رسید، نهمین دودمان پادشاهی مصر باستان با فرمانروایی فرعون نفرکاره آغاز شد.
 • ۲۱۶۰ (پیش از میلاد)؛ دوره میانه مینوسی‌ها در کرت آغاز گشت.
 • ۲۱۵۰-۲۰۳۰ (پیش از میلاد)؛ اسطوره گیلگمش نوشته شد.
 • ۲۱۵۰پ‌م؛ شهر لاگاش.
 • ۲۱۴۴ (پیش از میلاد)؛ آغاز فرمانروایی گوده‌آ بر لاگاش.
 • ۲۱۳۸ (پیش از میلاد)؛ بابل: خورشیدگرفتگی در ۹ مه و ماه‌گرفتگی در ۲۴ مه رخ داد و چنین پنداشته شد که این سرچشمه گرفته از عروج شولگی فرمانروای بابل در بیسته و سه سال پیش از آن بوده‌است.
 • ۲۱۳۰ (پیش از میلاد)؛ مصر:دودمان نهم پادشاهی مصر باستان به پایان رسید و دودمان دهم آغاز شد. جنگهای دودمان نهم آغاز گشت.
 • ۲۱۲۴ (پیش از میلاد)؛ گوده‌آ فرمانروای لاگاش مرد.
 • ۲۱۲۰ (پیش از میلاد)؛ بت گوده‌آ در استان ذی‌قار در عراق کنونی ساخته شد. این تندیس اکنون در موزه لوور در پاریس جای دارد.
 • ۲۱۱۹-۲۱۱۳ (پیش از میلاد)؛ اوتوهگال نخستین فرمانروا از سومین دودمان اور.
 • ۲۱۱۶-۲۱۱۰ (پیش از میلاد)؛ جنگ‌های اوروک و گوتی‌ها
 • ۲۱۱۲-۲۰۹۵ (پیش از میلاد)؛ لشکرکشی سومر به فرماندهی اورنامو
 • ۲۱۰۰ (پیش از میلاد)؛ آغاز فرمانروایی دودمان شیا در چین.

چهره‌های برجسته

 • نویسندگان ویکی‌پدیای انگلیسی، ‎۲۲nd century BC، نوامبر ۲۰۰۶)
هزاره سده
۹ پ‌م: ۹۰ پ‌م ۸۹ پ‌م ۸۸ پ‌م ۸۷ پ‌م ۸۶ پ‌م ۸۵ پ‌م ۸۴ پ‌م ۸۳ پ‌م ۸۲ پ‌م ۸۱ پ‌م
۸ پ‌م: ۸۰ پ‌م ۷۹ پ‌م ۷۸ پ‌م ۷۷ پ‌م ۷۶ پ‌م ۷۵ پ‌م ۷۴ پ‌م ۷۳ پ‌م ۷۲ پ‌م ۷۱ پ‌م
۷ پ‌م: ۷۰ پ‌م ۶۹ پ‌م ۶۸ پ‌م ۶۷ پ‌م ۶۶ پ‌م ۶۵ پ‌م ۶۴ پ‌م ۶۳ پ‌م ۶۲ پ‌م ۶۱ پ‌م
۶ پ‌م: ۶۰ پ‌م ۵۹ پ‌م ۵۸ پ‌م ۵۷ پ‌م ۵۶ پ‌م ۵۵ پ‌م ۵۴ پ‌م ۵۳ پ‌م ۵۲ پ‌م ۵۱ پ‌م
۵ پ‌م: ۵۰ پ‌م ۴۹ پ‌م ۴۸ پ‌م ۴۷ پ‌م ۴۶ پ‌م ۴۵ پ‌م ۴۴ پ‌م ۴۳ پ‌م ۴۲ پ‌م ۴۱ پ‌م
۴ پ‌م: ۴۰ پ‌م ۳۹ پ‌م ۳۸ پ‌م ۳۷ پ‌م ۳۶ پ‌م ۳۵ پ‌م ۳۴ پ‌م ۳۳ پ‌م ۳۲ پ‌م ۳۱ پ‌م
۳ پ‌م: ۳۰ پ‌م ۲۹ پ‌م ۲۸ پ‌م ۲۷ پ‌م ۲۶ پ‌م ۲۵ پ‌م ۲۴ پ‌م ۲۳ پ‌م ۲۲ پ‌م ۲۱ پ‌م
۲ پ‌م: ۲۰ پ‌م ۱۹ پ‌م ۱۸ پ‌م ۱۷ پ‌م ۱۶ پ‌م ۱۵ پ‌م ۱۴ پ‌م ۱۳ پ‌م ۱۲ پ‌م ۱۱ پ‌م
۱ پ‌م: ۱۰ پ‌م ۹ پ‌م ۸ پ‌م ۷ پ‌م ۶ پ‌م ۵ پ‌م ۴ پ‌م ۳ پ‌م ۲ پ‌م ۱ پ‌م
۱:   ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷   ۸   ۹ ۱۰
۲: ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰
۳: ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰
۴: ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰