سالاندی
زبان بومی در: هلند
تعداد گویشوران
(بدون برآورد دسترسی)
زبان‌های هندواروپایی
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳ sdz
گلاتولوگ
گستره زبان سالاندی

سالاندی به مجموعه ای از گویش های موجود در منطقه سالاند در غرب استان افریسل کشور هلند گفته می شود. این گویش ها از دسته هلندی ساکسون پایین هستند.