سازمان مدیریت صنعتی
مشاوره، آموزش، تحقیق
مشاوره، آموزش، تحقیق
شعار مشاوره، آموزش، تحقیق
تأسیس اوایل دهه ۱۳۴۰
نوع دولتی، بدون کنکور و با کنکور
رئیس محمدعلی محمدی
ارائه دهنده رشته‌های مدیریت اجرایی
مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره‌وری
مکان تهران
وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
وب‌گاه

سازمان مدیریت صنعتی یک مؤسسه پژوهشی و آموزش عالی و مشاور مدیریت در ایران است که تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار دارد. این مؤسسه در اوایل دهه ۱۳۴۰ با هدف آموزش و توسعه مدیریت در صنعت ایران تأسیس شد. سازمان مدیریت صنعتی همچنین به طور سالیانه اقدام به رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران می‌کند.