آب‌سنگ مرجانی نمونه‌ای از اکوسیستم دریایی است.

سازماندهی زیستی یا سلسله مراتب حیات دسته‌بندی ساختارهای پیچیده زیستی و سامانههای تشکیل‌دهنده حیات به شکل فروکاهنده است. سلسله مراتب سنتی به شکلی که در پایین آمده از اتم (در پایین‌ترین سطح) آغاز شده و به زیست‌کره ختم می‌شود. سطوح بالاتر معمولاً سازماندهی بوم‌شناختی را تشکیل می‌دهند.

سطوح

ترتیب معمول سازماندهی زیستی از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح از قرار زیر است:

 • اتم
 • ملکول، گروهی از اتم‌ها
 • اندامک، گروهی از ملکول‌های زیستی
 • سلول، واحد پایه تمام حیات و گروه‌بندی اندامک‌ها
 • بافت، گروهی از سلول‌ها
 • اندام، گروه کارایی از بافت‌ها
 • دستگاه، گروه کارایی از اندام‌ها
 • اندامگان، سامانه زیستی بنیادین، گروه کارایی از اجزای کوچک‌تر شامل حداقل یک سلول
 • جمعیت، گروهی از اندامگان متعلق به یک گونه
 • اجتماع، یک اجتماع یا گروه جمعیتی دارای خصوصیات مشترک
 • بوم سازگان، گروه‌بندی تمام اندامگان‌ها از دامنه‌های مختلف زیستی با توجه به محیط فیزیکی (غیر زنده) پیرامون‌شان
 • زیست‌کره، مجموع بوم سازگان با هم

جستارهای وابسته

 •  

 • ویکی‌نسک انگلیسی: و (زیست‌شناسی عمومی)
 • ویکی‌نسک انگلیسی: (بوم‌شناسی)
 • ویکی‌نسک انگلیسی: (فیزیولوژی انسان)
 • - انگلیسی (زیست‌برای‌کودکان)