ساروجینی نایدو
زادروز ۱۳ فوریه ۱۸۹۷
حیدرآباد، هند بریتانیا
درگذشت ۲ مارس ۱۹۴۹
لکهنو
محل زندگی هند
ملیت هند هند بریتانیا
تبار بنگالی
پیشه کنشگر استقلال هند و شاعر
لقب «بلبل هند»،
دین هندو

ساروجینی نایدو (۱۳ فوریه ۱۸۹۷ - ۲ مارس ۱۹۴۹) کنشگر استقلال هند و شاعربانوی هندی بود. سه دیوان شعر ازو به‌جا مانده است.