یاتوینگی
Sūdaviskas
زبان بومی در: لیتوانی
منطقه اروپا
زبان هندواروپایی
  • زبان‌های بالتواسلاوی
    • زبان‌های بالتی غربی
      • یاتوینگی
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳ xsv

زبان یاتوینگی یا زبان سودووی از زبان‌های مرده بالتیکی است که در حوالی لیتوانی امروزی تکلم میشده و در قرن هفدهم از میان رفته است.