Gallurese
منطقه گالورا, شمال شرق ساردینیا, ایتالیا
تعداد گویشوران
100,000 (1993)  (بدون تاریخ)
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳ sdn
زبان‌شناسی 51-AAA-pd

زبان گالوری از زبان‌های رومی رایج در کشور ایتالیا می باشد که به شاخه زبان‌های رومی جنوبی تعلق داشته و حدود یکصد هزار تن گویشور دارد که عمدتاً در جزیره ساردینیا بسر می برند.