کامکاتاویری
Kamkata-vari
Kati
زبان بومی در: افغانستان
منطقه ولایت نورستان, ولایت کنر
تعداد گویشوران
۳۹هزار  (۱۹۹۴-۲۰۱۱)e18
زبان‌های هندواروپایی
گویش‌ها
کاتا-وری
مومویری
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳ Either:
 – Kati
 – کامویری
گلاتولوگ
زبان‌شناسی 58-ACB-a

کامکاتاویری بزرگترین زبان نورستانی و دربرگیرندهٔ لهجه‌های کاتا-وری، کامویری و مومویری است. گویشوران این زبان مردمان کاتا، کام، موم و کستو و همچنین بخشی از نورستانی در افغانستان و پاکستان می‌باشند.

نرخ باسوادی در گویشوران این زبان اندک است. تنها ۱٪ مردم این زبان را زبان نخست خود می‌دانند. لهجه کاتاویری این زبان در افغانستان از طریق رادیو به گوش می‌رسد.

Wikipedia contributors, "Kamkata-viri language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed February 5, 2017).