منطقهٔ کاشوبیا در شمال لهستان و جنوب دریای بالتیک که بومیان آن به زبان کاشوبی صحبت می‌کنند.

زبان کاشوبی (نام محلی: kaszëbsczi jãzëk) زبان منطقهٔ پومرانی در شمال لهستان است. ۵۰٬۰۰۰ نفر در این ناحیه به این زبان صحبت می‌کنند. زبان کاشوبی از زیرمجموعه‌های زبان‌های پومرانی زیرگروه زبان‌های لچتیک زیرگروه زبان‌های اسلاوی غربی زیرگروه زبان‌های اسلاوی زیرگروه زبان‌های بالتو-اسلاوی زیرگروه زبان‌های هندواروپایی به‌شمار می‌رود.

نگارخانه