هالبی
زبان بومی در: هندوستان
منطقه مادیا پرادش، چتیسگر، آندرا پرادش، اوریسا و مهاراشترا
تعداد گویشوران
۵۰۰هزارتن  (۲۰۰۰)
Indo-European
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳ Either:
 – Halbi
 – Bhunjia
زبان‌شناسی 59-AAF-tb

زبان هالبی زبانی هندوآریایی است، زبانشناسان بیشتر هالبی را گویشی از زبان اوریه می‌شمرند. ساختار این زبان به صورت فاعل مفعول فعل است. وندها کاربرد گسترده‌ای در این زبان دارند. هالبی بیشتر کاربرد دادوستدی داشته و ادبیات آن خُرد است. برای نگارش آن از خط دیواناگری بهره‌می‌برند.

Wikipedia contributors, "Halbi language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed October 5, 2012).