نورفکی
Norfuk, Norf’k
بیان nɔ:fuk
منطقه جزیره نورفک
تعداد گویشوران
500 Pitcairn-Norfolk  (2006–2008)
400 on Norfolk Island (2008)
کریول انگلیسی‌بنیاد
  • Pacific
    • پیت‌کرن
      • نورفکی
لاتین
وضعیت رسمی
زبان رسمی در
 جزیره نورفولک
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳

زبان نورفکی زبانی است که باشندگان جزیره نورفک در اقیانوس آرام بدان سخن می‌رانند. این زبان آمیزه‌ای از انگلیسی قرن هژدهمی با زبان تاهیتیایی است. در کنار انگلیسی، نورفکی نیز در این جزیره زبان رسمی است. با این همه این امرزه یک زبان در خطر نابودی شمرده می‌شود.

Wikipedia contributors, "Norfuk dialect," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed August 14, 2014).