مونجی
مونجانی
زبان بومی در: ولایت بدخشان، افغانستان
تعداد گویشوران
نامشخص  (بدون تاریخ)
زبان‌های هندواروپایی
ندارد
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳ mnj
زبان‌شناسی 58-ABD-ba

زبان مُنجی، مونجی یا مونجانی یک زبان ایرانی از شاخهٔ پامیریآست که امروزه در ولایت بدخشان افغانستان گویشورانی دارد. این زبان همانندی‌هایی با زبان یدغه -که در چیترال در آنسوی مرز در پاکستان مورداستفاده‌است-دارد.

Wikipedia contributors, "Munji language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed September 11, 2012).