لیگوری
Ligure
زبان بومی در: ایتالیا، فرانسه، موناکو، آرژانتین
تعداد گویشوران
حدود دومیلیون نفر  (بدون تاریخ)
Indo-European
 • زبان‌های رومی
  • زبان‌های ایتالیک غربی
   • غربی
    • زبان‌های گالیسی-ایبریایی
     • زبان‌های گالیسی-رومی
      • زبان‌های گالو-ایتالیک
       • زبان لیگوری-رومی
        • لیگوری
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۲ roa
ایزو ۶۳۹-۳ lij
زبان‌شناسی 51-AAA-og

زبان لیگوری-رومی زبانیست تاریخی که در اروپا حدود دومیلیون نفر بدان تکلم می‌کنند.

پراکندگی جغرافیایی

این زبان در ایتالیا در مناطق جنوا و توسکان و نیز در فرانسه و موناکو رایج است. همچنین شماری از مردم شهر بوینوس آیرس در کشور آرژانتین لیگوری زبان می‌باشند. زبان لیگوری از شاخه زبانهای ایتالیایی شمالی از گروه زبانهای رومی می‌باشد.

گویش‌ها

این زبان به نوبه خود به گویش‌های مختلفی تقسیم می‌شود. از مهمترین گویش‌های این زبان می‌توان به گویش مونگاسک در موناکو و گویش جنوایی در ایتالیا و نیز گویش‌های زبان بریگاسکی و زبان اینتملی اشاره کرد.