لیموزینی گویشی از زبان اکسیتان است که در جنوب غرب کشور فرانسه بدان تکلم می‌شود. داده‌های تایید شده‌ای از شمار اصلی گویشوران این زبان در دست نیست. زبان اکسیتان از زبان‌های رومی است و گویش‌های گسترده و متنوعی دارد. نخستین مدارک بدست آمده از این زبان در حدود سال ۱۰۰۰ میلادی به تحریر درآمده‌است. بیشتر متکلمین لیموزینی بالای پنجاه سال سن دارند و همه گویشوران این زبان فرانسه را بعنوان زبان مادری یا زبان دوم خود بخوبی می‌دانند. بدنبال سیاست تک زبانی فرانسه این زبان مقام زبانی رسمی نیافته و به نفع زبان فرانسه درحال پسروی است.

نقشه پراکندگی گویش های اکسیتان