لومباردی غربی
Milanes/Milanées, Insubrigh/Insübrich, lumbard ucidental
زبان بومی در: ایتالیا، سوئیس
منطقه ایتالیا:
لومباردی (استان میلان, استان مونتزا, استان کومو, استان لکو, استان لودی, استان سوندریو, استان واره‌سه, بخشی از استان پاویا, بخش کوچکی از استان کرمونا)
پیه‌دمونت (استان نوارا, استان وربانو کوزیو اوسولا, بخش کوچکی از استان الساندریا و استان ورچلی)
سوئیس:
کانتون تیسینو
بعضی دره‌های کانتون گریجیونی
تعداد گویشوران
(بدون برآورد دسترسی)
هندواروپایی
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳
گلاتولوگ
زبان‌شناسی 51-AAA-odd ... 51-AAA-odj
این نوشتار شامل نمادهای آوایی آی‌پی‌ای است. بدون پشتیبانی مناسب تفسیر، ممکن است علامت‌های سوال، جعبه یا دیگر نمادها را جای نویسه‌های یونی‌کد ببینید.

زبان لومبارد غربی زبانیست نزدیک به زبان لومبارد است که در مناطق گسترده ای در کشور ایتالیا بدان تکلم میشود.شمار اندکی از گویشوران این زبان نیز در کشور سوییس بسر میبرند.شمار دقیق متکلمین این زبان مشخص نیست.این زبان با زبان لومبارد شرقی نزدیکی فراوان دارد.

منبع