زبان لومبارد شرقی
زبان بومی در: ایتالیا
منطقه لمباردی (استان برگامو، استان برشا، part of the استان منتووا و استان کریمونا)
ترنتینو التو آدیجه (part of ترنتینو)
تعداد گویشوران
1.5 million  (بدون تاریخ)
Indo-European
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳
گلاتولوگ
زبان‌شناسی 51-AAA-oda; -odb; -odc
این نوشتار شامل نمادهای آوایی آی‌پی‌ای است. بدون پشتیبانی مناسب تفسیر، ممکن است علامت‌های سوال، جعبه یا دیگر نمادها را جای نویسه‌های یونی‌کد ببینید.

زبان لومبارد شرقی زبانی نزدیک به زبان لومبارد است و در کشور ایتالیا حدود یک و نیم میلیون نفر گویشور دارد.بیشتر گویشوران این زبان در مناطق شمالی کشور ایتالیا ساکن هستند..