لومباردی
Lombard
زبان بومی در: ایتالیا، سوئیس
تعداد گویشوران
حدود سه و نیم میلیون نفر  (بدون تاریخ)
Indo-European
 • زبان‌های رومی‌تبار
  • زبان‌های ایتالی غربی
   • غربی
    • زبان‌های گالی-ایبریایی
     • زبان‌های گالی-رومی
      • زبان‌های گالی-ایتالی
       • زبان لومبارد
        • لومباردی
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۲ roa
ایزو ۶۳۹-۳ lij
زبان‌شناسی 51-AAA-og

زبان لومبارد زبانی است هندواروپایی از شاخه زبان‌های رومی‌تبار که در اروپا نزدیک به سه و نیم میلیون نفر گویشور دارد.این زبان در مناطق شمالی ایتالیا و و نیز کشور سوئیس رایج است.این زبان به گویش های متععدی شامل می شود. این زبان به دو گویش لومبارد شرقی و لومباردغربی تقسیم میشود.زبان گالی-سیسیلی نیز گاهی گویشی از لومبارد معرفی شده است.

زبان لومبارد در اروپا