زبان لورن
Gaumais
منطقه North eastern فرانسه، بلژیک
تعداد گویشوران
(بدون برآورد دسترسی)
گویش‌ها
Welche
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳
گلاتولوگ
{{{mapalt}}}
Lorrain, at the east among other زبان‌های اوییل

زبان لورن زبانی رومی و از دسته ی زبان‌های اوییل است که در فرانسه و زبان‌های رومی جمعیت کمی بدان تکلم میکنند.این زبان بشدت تحت تاثیر زبان های فرانسوی و آلمانی لوگزامبورگی قرار دارد.