زبان سیلته
ስልጥኘ
زبان بومی در: منطقه ملل جنوبی، ملیت‌ها و مردم, اتیوپی
تعداد گویشوران
۸۲۷٬۷۶۴ (۱۹۹۸ سرشماری)  (بدون تاریخ)
Afro-Asiatic
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۲ sem
ایزو ۶۳۹-۳ Either:
 – Silt'e
 – Wolane

زبان سیلته از زبانهای سامی رایج در کشور اتیوپی می‌باشد که حدود هشتصد و سی هزار گویشور دارد. بیشتر متکلمین این زبان در آدیس آبابا بسر می‌برند.