سوی
زبان بومی در: ایران
تعداد گویشوران
حدود هزارنفر  (۲۰۰۰)
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳ soj

زبان سوی یکی از زبان‌های ایران مرکزی که در شاخۀ زبان‌های ایرانی غربی قرار می‌گیرد. گویشوران این زبان در ۷،۰۳۰ نفر و تقریباً هزارنفر تخمین زده شده‌است.