سنایا
ܣܢܝܐ Senāya, ܣܘܪܝ Soray
بیان آی‌پی‌ای: [sɛnɑjɑ], [soraj]
زبان بومی در: ایران
منطقه تهران و قزوین
تعداد گویشوران
ناشناخته (شکل بدون تاریخ 500)
Afro-Asiatic
الفبای سریانی (Māḏnhāyā alphabet)
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳ syn
گلاتولوگ

زبان سنایا یکی از زبان‌های آرامی جدید شرقی است که آشوریان شهر سنندج در کردستان ایران بدان صحبت می‌کردند.هم اکنون اکثر گویشوران این زبان در کالیفرنیا امریکا و تعداد کمی از آنان در شهر تهران در ایران زندگی می‌کنند.اکثر آنان پیرو کلیسای کاتولیک کلدانی هستند.